Newsy

Zmarł śp. ks. Józef Węgrzynek, wieloletni duszpasterz w Szwecji

Wpisany przez red.

Dnia 14.04.2018 r. w Domu Księży Emerytów w Korczynie o godz. 13.15 zmarł Ks. Józef Węgrzynek. Różaniec, Msza św. i ostatnie pożegnanie w Korczynie w Domu Księży Emerytów 18.04.2018 r. o godz. 11.00, Msza św. pogrzebowa w kościele parafialnym w Iskrzyni 18.04.2018 r. o godz. 14.00, poprzedzona różańcem za zmarłego o 13.15. Następnie pochówek na cmentarzu parafialnym w Iskrzyni.
ks. Krzysztof Kwieciński – proboszcz w Iskrzyni

Ks. Józef Węgrzynek, urodzony 14.03.1935 r. w Iskrzyni, syn Bronisława i Heleny Węgrzynek był najstarszym z siedmiorga rodzeństwa. W latach 1942 – 1948 uczęszczał do Państwowej Szkoły Publicznej w Iskrzyni, szkołę podstawową ukończył w Krościenku Wyżnym. W latach 1949 – 1952 uczęszczał do Niższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, gdzie otrzymał świadectwo dojrzałości. W latach 1953 – 1959 kontynuował studia w Wyższym Seminarium Duchow­nym w Przemyślu. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk bp. Franciszka Bardy w dniu 7.06.1959 r. Dnia 14.06.1959 r. odprawił Mszę św. prymicyjną w kościele parafialnym w Krościenku Wyżnym. Pierwszą pracę duszpaster­ską w charakterze wikarego podjął w parafii rzymskokatolickiej w Słocinie k/Rzeszowa.
W latach 1960 – 1962 pracował jako wikariusz w parafii Niewodna k/ Strzy­żowa. W latach 1962 – 1969 pracował w Iwoniczu Zdroju jako wikariusz i katecheta szkół średnich (LO i ZSZ).
W latach 1969 – 1973 pełnił funkcję wikariusza przy katedrze w Przemyślu i był jednocześnie katechetą w Państwowym Gimnazjum im. J. Słowackiego w Przemyślu i w dwuletnim Studium Pomaturalnym (Studium Pedagogiczne i Studium Pielęgniarskie w Przemyślu). Prowadził diecezjalne duszpasterstwo młodzieży męskiej w Przemyślu.
W latach 1973 – 1975 był wikariuszem i katechetą szkół średnich w Stalowej Woli, tu czynił starania o wyjazd na misje do Szwecji. Za zgodą bp. Ignacego Tokarczuka, dnia 25.10.1975r. wyjechał do Szwecji. Do czasu otrzymania wizy i paszportu na krotko przebywał na wikarówce w Tyczynie k. Rzeszowa.

Pracował w Szwecji w charakterze wikariusza w parafii rzymskokatolickiej w mieście Vasteros do dnia 31.12.1978 r. Następnie został mianowany proboszczem parafii rzymskokatolickiej pw. św. Brygidy w mieście Norrkóping, gdzie pracował od l.01.1979 r. do l.08.1994 r. Przez 6 lat pełnił funkcję dziekana dekanatu Jónkonog. Od 1.09.1995 r. pełnił funkcję proboszcza w parafii św. Piotra w mieście Trollhättan k/Göteborga w Szwecji. Ostatnie lata pobytu w Szwecji spędził w Karlskroonie, gdzie najpierw pełnił funkcję proboszcza, a następnie emeryta. Od grudnia 2016 r. przebywał w Domu Księży Emerytów w Korczynie, gdzie zmarł 14.04.2018r.

Ks. Józef Węgrzynek często odwiedzał nasz kraj – ojczyznę. W czasie pobytu w stronach rodzinnych brał udział w licznych spotkaniach i utrzymywał stały kontakt z proboszczem ks. Czesławem Jaworskim i Komitetem Budowy Kościoła w Iskrzyni. W czasie wakacyjnego odpoczynku organizował razem z ojcem Bronisławem Węgrzynkiem zbiórki pieniężne w okolicznych ko­ściołach wygłaszając kazania, informując wiernych o potrzebie i postępie robót w budowie kościoła w Iskrzyni. Z dużą radością i zainteresowaniem uczestniczył w głównych uroczystościach kościelnych, jak: uroczystość po­święcenia „kamienia węgielnego”, przez bp. Ignacego Tokarczuka w dniu 26.08.1983 r. oraz w uroczystości konsekracji kościoła przez abp. Józefa Michalika.

Ks. Józef Węgrzynek w okresie stanu wojennego w Polsce, przebywając w Szwecji organizował znaczną pomoc materialną dla mieszkańców rodzinnej wsi Iskrzynia i diecezji przemyskiej.

Naszą pamięcią modlitewną pragniemy spłacić mu dług wdzięczności za wielką gorliwość kapłańską i duszpasterską.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie…

ks. Krzysztof Kwieciński – proboszcz w Iskrzyni