Newsy

Dzieci i młodzież w hołdzie Ojcu Świętemu

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

„Bądźcie na tym świecie nosicielami wiary i nadziei chrześcijańskiej, żyjąc miłością na co dzień. Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa zmartwychwstałego, nie cofajcie się nigdy przed przeszkodami, które piętrzą się na ścieżkach Waszego życia. Liczę na Was. Na Wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi”.– św. Jan Paweł II

Uczestnicy konkursu „Ojciec Święty Jan Paweł II-przyjaciel młodych” uczcili pamięć o Wielkim Polaku.

W Auli Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle, odbył się Finał XIII Papieskiego konkursu młodych.
Młodzi finaliści, sztuką, śpiewem i recytacją oddali hołd Papieżowi Polakowi. Jak podkreślił ks. Tadeusz Gąsiorowski, konkurs corocznie przybiera formę niezwykłego koncertu zarazem widowiska wyrażającego wdzięczność za dar życia Ojca Świętego Jana Pawła II.

Finałowe wiersze oraz piosenki dostarczyły zebranym wielu emocji i niezapomnianych wzruszeń. Podziw wywołały także prace plastyczne nawiązujące do papieskiej miłości i przyjaźni.

Fot. N.J
Natalia Janowiec