Newsy

Konferencja naukowa: Rodzina online? Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

Wiele środowisk zaangażowanych w pracę z młodzieżą, stawia sobie pytania: Jak współcześnie wychowywać? W jaki sposób mówić o wartościach; przekonywać do ich wyboru? Czy środki społecznego przekazu mogą wzmocnić wychowawczy przekaz? Jak uczyć odpowiedzialnego korzystania z nowych technologii? Wśród wielu wątpliwości pozostajemy, jako rodzice i wychowawcy niejednokrotnie bezradni. Zastanawiamy się nad procesem wychowawczym; szukamy zachęty do podejmowania działań. Pytamy o naszą skuteczność w zmediatyzowanym świecie, który nas otacza.

Propozycją wspierającą wychowanie dla dobra Rodziny jest kolejna konferencja naukowa, organizowana w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, pod hasłem: Rodzina online? Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych (część 3). W cyklu spotkań, akademickiej refleksji towarzyszą praktyczne przykłady profilaktycznych działań, które służą młodzieży, rodzicom i szkole.

Adresatami konferencji są: rodzice, nauczyciele, katecheci, wychowawcy; pedagodzy i psychologowie; dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych; pracownicy poradni; przedstawiciele wydziałów edukacji, samorządowcy odpowiedzialni za profilaktykę; członkowie stowarzyszeń i organizacji społecznych działających na rzecz młodzieży i wychowania, rodziny i szkoły. Konferencja wpisuje się w cykl inicjatyw o randze ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej.

Organizatorzy

Program konferencji