Newsy

Królowa Polski ślubujemy…

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

W kalendarzu data 3 maja kojarzy nam się zazwyczaj ze świętem państwowym, uchwaleniem Konstytucji 3 Maja, pochodami i patriotyzmem. Jednak w Kościele katolickim obok szczególnej modlitwy za Ojczyznę w tym dniu obchodzimy Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski.

Oczywiście uroczystość ta nawiązuje do ważnych wydarzeń dla naszego narodu. Obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów Jana Kazimierza oraz właśnie uchwalenia Konstytucji 3 maja. Przez to święto wyraża się wiara narodu Polskiego w szczególną opiekę Matki Bożej. Polacy od pokoleń polecają swoją Ojczyznę opiece Maryi, najlepszym przykładem może być Bogurodzica pełniąca, przez pewien czas, rolę hymnu państwowego, już za czasów Mieszka I została wzniesiona pierwsza świątynia pod wezwaniem Matki Bożej.
Wezwanie Królowo Polski zostało na stałe wpisane do litanii loretańskiej w 1908 r., za zgodą papieża Piusa X. Był to też rok, w którym Papież ustanowił święto Królowej Polski dla diecezji lwowskiej. Gdy Polska odzyskała niepodległość biskupi zwrócili się do Papieża z prośbą o ustanowienie tego święta dla całego kraju. Zaproponowano datę 3 maja jako upamiętnienie pierwszej Konstytucji Polski. Święto oficjalnie zatwierdzono w 1920 roku przez papieża Benedykta XV.

Dziś Polska jest wolna, nie grozi nam niewola jak przed wiekami. Za to toczy się walka o wolność serc, o zachowywanie prawdziwych wartości, tych które kształtowały naszą tożsamość narodową, o pamięć dla bohaterów walczących za naszą Ojczyznę a nade wszystko o radość, że jesteśmy wolni i dumę, że możemy nazywać się Polakami. W tym dniu trzeba nam na nowo uświadomić sobie, że Polska zawsze była silna Bogiem i Maryją. Przez wieki, czy to idąc pod Grunwald czy chroniąc się przed Potopem szwedzkim Polacy mieli na ustach modlitwę.

Dziś Maryja także jest naszą Orędowniczką i Wspomożycielką. Co środa powierzamy Jej wspólnie swoje troski i kłopoty, a także dziękujemy za wyproszone łaski. W sierpniu wielu z nas wybierze się na pieszą pielgrzymkę do tronu Królowej Polski w Częstochowie, by poprzez trud 10 dni pielgrzymowania wyprosić za przyczyną Matki u Boga wiele łask. Maryja nieustannie jest Królowa naszego narodu.
Od listopada 2014 r. za zgodą władz kościelnych możemy przyzywać Maryję w litanii loretańskiej wezwaniem: Matko Miłosierdzia. Polska od wieków oddawana była Maryi pod opiekę. Nasz rodak św. Jan Paweł II zawierzył Jej cały swój pontyfikat, uczynił to w prostych słowach: Totus Tuus – cały Twój, Maryjo. Te przykłady niech będą dla nas inspiracją by Maryja stała się i naszą ucieczką, by zawierzyć Jej swoje życie jak czynili to polscy władcy i święci. W dniu tak ważnym dla nas, Polaków, zawierzmy Bogu naszą Ojczyznę ale także życie każdego z nas. Uczyńmy Maryję naszą Matką i powtarzajmy za św. Janem Paweł II – cały Twój Maryjo.

Wielka Boga Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico. Ja, Jan Kazimierz, za zmiłowaniem Syna Twojego, Króla królów, a Pana mojego i Twoim miłosierdziem król, do Najświętszych stóp Twoich przypadłszy, Ciebie dziś za Patronkę moją i za Królową państw moich obieram. Tak samego siebie, jak i moje Królestwo polskie, księstwo litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, żmudzkie, inflanckie, smoleńskie, czernichowskie oraz wojsko obu narodów i wszystkie moje ludy Twojej osobliwej opiece i obronie polecam, Twej pomocy i zlitowania w tym klęsk pełnym i opłakanym Królestwa mojego stanie przeciw nieprzyjaciołom Rzymskiego Kościoła pokornie przyzywam. – fragment ślubów Jana Kazimierza 1656 r.

Magdalena Maraj