Newsy

Sześciu nowych księży w diecezji rzeszowskiej

„Jesteście posłani do własności Jezusa Chrystusa. Ilekroć przywłaszczamy sobie Jezusową rolę, wówczas zamykamy drzwi dla Chrystusa” – mówił bp Jan Wątroba do kandydatów do święceń prezbiteratu. 19 maja 2018 r. w katedrze rzeszowskiej sześciu diakonów diecezji rzeszowskiej przyjęło sakrament kapłaństwa.

Do grona neoprezbiterów diecezji rzeszowskiej należą: ks. Mariusz Bilski z parafii św. Andrzeja Boboli w Gorlicach, ks. Jakub Lorenc z parafii św. Jacka w Będziemyślu, ks. Piotr Łoboda z parafii św. Zygmunta w Żelichowie, ks. Marcin Pater z parafii Trójcy Świętej w Łęgu Tarnowskim, ks. Daniel Sączawa z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kamieniu i ks. Szczepan Węglowski z parafii Matki Bożej Królowej Polski w Widełce.

Mszy św. przewodniczył i święceń udzielił bp Jan Wątroba. W Eucharystii uczestniczył bp Kazimierz Górny oraz około stu księży, m.in: przełożeni Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie oraz proboszczowie i wikariusze z parafii rodzinnych neoprezbiterów.

W pierwszej części homilii bp Jan Wątroba mówił o zamkniętych drzwiach na Chrystusową Ewangelię. Przywołując sytuacje biblijne zwrócił uwagę, że współczesny świat również zamyka drzwi przed Jezusem Chrystusem. „Mimo tych zamkniętych drzwi Jezus mówi dzisiaj do was: «Jak Ojciec mnie posłał tak i ja was posyłam». Posyła was z radosnym orędziem zbawienia do celników, samarytanek, Zacheuszów, grzeszników, do uczonych i uczących się, do młodych i starszych. (…) Gdy nie będziecie wiedzieli co mówić, powtarzajcie przynajmniej za św. Janem Pawłem II: «Otwórzcie drzwi Chrystusowi»”- powiedział bp Jan.

Biskup apelował, aby neoprezbiterzy pamiętali, że służą Jezusowi Chrystusowi i tylko w Chrystusie jest ich siła i moc. „Nie idziecie sami. Idziecie ze Zmartwychwstałym i w imię Zmartwychwstałego. Nie zapominajcie nigdy o tym. Jesteście tylko posłani do własności Jezusowej. Kościół jest Jezusa Chrystusa. Ilekroć przywłaszczamy sobie Jezusową rolę, wówczas zawsze zamykamy drzwi dla Chrystusa” – podkreślił.

W nawiązaniu do opowiadania Antoniego Czechowa pt. „Step” kaznodzieja mówił o trzech ludzkich rozumach: jednym od urodzenia, drugim dzięki nauce i trzecim dzięki dobremu życiu. Biskup zachęcał diakonów: „Nade wszystko zabiegajcie od rozum trzeci, który płynie z dobrego życia, z prawdy o przemijaniu. Ten właśnie rozum staje się udziałem ludzi pokornych. Zachowaj pokorę, a Bóg sprawi, że tego trzeciego rozumu nigdy ci nie zabraknie”.

Po homilii odbył się obrzędy święceń: przyrzeczenie czci i posłuszeństwa Biskupowi Ordynariuszowi, Litania do Wszystkich Świętych podczas której kandydaci leżeli krzyżem, nałożenie rąk, modlitwa święceń oraz namaszczenie rąk krzyżmem i wręczenie chleba i wina. Podczas Liturgii Eucharystycznej nowo wyświęceni po raz pierwszy wyciągnęli dłonie nad chlebem i winem wypowiadając słowa konsekracji.

Po Komunii św. ks. Paweł Pietrusiak, rektor WSD w Rzeszowie, złożył życzenia bp. Janowi Wątrobie z okazji rocznicy konsekracji biskupiej (bp Wątroba otrzymał święcenia biskupie 20 maja 2000 r. w Częstochowie).

Na zakończenie Mszy św. ks. Marcin Pater, neoprezbiter, podziękował, w imieniu nowo wyświęconych, wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania ich do kapłaństwa.

Wracając do zakrystii neoprezbiterzy zatrzymali się przy figurze Matki Bożej Fatimskiej zawierzając swoje kapłaństwo Matce Bożej.

W niedzielę, 20 maja, w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, neoprezbiterzy będą sprawować w swoich rodzinnych parafiach uroczyste Msze św. prymicyjne. (tn)

Zdjęcia: tn