Newsy

Zjednoczmy się! 3 Maja w Rzeszowie

Choć mamy różne poglądy, to w sprawach Ojczyzny, która po Bogu jest najwyższym dobrem, winniśmy być zjednoczeni” – mówił bp Kazimierz Górny 3 maja 2018 r. na Mszy św. w kościele farnym w Rzeszowie w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, w 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Rzeszowskie centralne obchody Uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i 227. rocznicy uchwalania Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się o godz. 9.30 w kościele farnym w Rzeszowie pod wezwaniem św. Wojciecha i św. Stanisława. Mszy św. przewodniczył bp Kazimierz Górny. Mszę św. koncelebrowało 23 księży.

W Eucharystii uczestniczyły władze państwowe i samorządowe. Obok władz, w uroczystościach wzięły udział służby mundurowe, m.in.: wojsko, policja, straż pożarna, służba więzienna i straż miejska z dowódcami. Nie zabrakło przedstawicieli różnych organizacji, w tym ruchów i stowarzyszeń katolickich. Licznie reprezentowani byli nauczyciele i uczniowie rzeszowskich szkół. Specjalnym gościem był Ferenc Kovács, burmistrz węgierskiego miasta Nyíregyháza.

Po wprowadzeniu sztandarów, na czele z sztandarem 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, ks. Jan Szczupak, proboszcz parafii farnej, przywitał zebranych i wprowadził w treść uroczystości. „Na początku naszego zgromadzenia powinniśmy sobie uświadomić, że nie byłoby Konstytucji 3 Maja i nie byłoby niepodległej Polski, gdybyśmy zapomnieli o tym, który jest dawcą czasu i dawcą historii, zapomnieli o Panu Bogu i tej, która dana jako Matka Syna Bożego Jezusa Chrystusa i Matka naszego narodu. Bez Boga ani do proga, a za próg w imię Boga. Dopiero wtedy będziemy w pełni odpowiedzialni za siebie, za nasz dom rodzinny, za dom małej i dużej ojczyzny” – mówił ks. Szczupak.

Homilię wygłosił ks. Stanisław Potera, proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Rzeszowie. Kaznodzieja, w nawiązaniu do Ewangelii wg św. Jana o testamencie Jezusa Chrystusa z krzyża, zwrócił uwagę na obecność Maryi w historii narodu Polskiego. „Maryja w szczególny sposób zadomowiła się w naszym narodzie i idzie z nami przez wieki. Obecna jest w każdym pokoleniu i dla każdego pokolenia jest Matką i Królową. Historycy potwierdzą, że żaden naród Europejski nie ma tylu znaków maryjnych co naród polski”.

Streszczając drogę do odzyskania przez Polskę niepodległości ks. Potera zwrócił uwagę na zaangażowanie i poświęcenie różnych stanów i grup społecznych, które nie szczędziły sił, zdrowia i życia, aby ocalić Polskę i związane z nią wartości.

Zachęcając zebranych do odpowiedzialności za kształt Polski kaznodzieja przywołał słowa Jana Pawła II wypowiedziane w Loreto w 2004 r. podczas spotkania z członkami Akcji Katolickiej. Ojciec Święty przypomniał, że do świeckich należy dawanie świadectwa wierze poprzez typowe cnoty: wierność i czułość w rodzinie, kompetencję w pracy, upór w służeniu wspólnemu dobru, solidarność w stosunkach społecznych oraz kreatywność w podejmowaniu dzieł służących ewangelizacji i promocji człowieka.

Homilista ilustrował treści homilii cytując poezję Władysława Bełzy i Jana Lechonia.

Po Komunii Świętej bp Kazimierz Górny w krótkim przemówieniu zachęcił zebranych do jedności w służbie Ojczyźnie. Przywołując sytuacje z 1918 r. podkreślił porozumienie różnych środowisk ponad podziałami. „Dmowski, Piłsudski, Korfanty, Paderewski, Witos i Daszyński mieli różne poglądy, ale jak przyszła sprawa odzyskania przez Polskę niepodległości potrafili się porozumieć. To był cud zjednoczenia po 123 latach podziałów i wymazania Polski z mapy Europy. Jakże trzeba dzisiaj takiej postawy. Choć mamy różne poglądy, to w sprawach Ojczyzny, która po Bogu jest najwyższym dobrem, winniśmy być zjednoczeni” – mówił.

Po Mszy św. zebrani przeszli na Rynek Rzeszowski, gdzie odczytano preambułę Konstytucji 3 Maja. Po przemówieniach i apelu pamięci, liczne delegacje złożyły kwiaty przy pomniku Tadeusza Kościuszki.

W dalszej części, już po raz piętnasty, obchodzono Święto Paniagi, czyli święto ulicy 3 Maja. (tn)

Zdjęcia – tn