Newsy

40 lat parafii w Łukawcu

„Pamięć o tym skąd jesteśmy, kim jesteśmy i jakie jest nasze pochodzenie kształtuje naszą tożsamość” – mówił ks. Marek Chorzępa podczas uroczystości jubileuszowych parafii w Łukawcu. 17 czerwca 2018 r. parafianie dziękowali za 40 lat istnienia parafii Miłosierdzia Bożego.

ODPOWIEDZIALNI ZA SIEBIE

Dziękczynnej Mszy św. przewodniczył bp Kazimierz Górny. Mszę św. koncelebrowali m.in. proboszczowie parafii w Łukawcu: ks. Stanisław Jezierski (proboszcz w latach 1978 – 2011), ks. Krzysztof Wymazała (proboszcz w latach 2011-2014) i ks. Marek Chorzępa, obecny proboszcz, a także kapłani z dekanatu Rzeszów-Północ i księża pochodzący z Łukawca (ks. Grzegorz Ząbek i niżej podpisany). Wśród zgromadzonych w kościele parafian byli m.in. członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej i zespołu ludowego „Łukawianie”.

W słowach wprowadzenia Janusz Koń i Anastazja Porada, przedstawiciele parafii, mówili m.in. o trudnościach w przekazywaniu wiary najmłodszemu pokoleniu. „Przyszły czasy bardzo niebezpieczne i trudne zarówno dla wychowania i kształcenia młodego pokolenia jak i dla naszej tożsamości. (…) Odczuwamy, że będzie nam coraz trudniej kształcić nasze dzieci, ale chcemy tworzyć żywą cząstkę owczarni Chrystusowej odpowiedzialną za naukę religii w naszych szkołach, odpowiedzialną za każde poczęte życie, za chorych, samotnych i wreszcie odpowiedzialnych za całą wspólnotę parafialną” – mówiła Anastazja Porada.

MIŁOSIERDZIE BOŻE

Historię parafii przedstawił Stanisław Chmiel, odpowiedzialny za nadzór techniczny podczas budowy kościoła w Łukawcu. Przypomniał wielowiekowe związki Łukawca z istniejącą od 1409 r. parafią św. Onufrego w Łące, tęsknotę za własną świątynią i kluczowe dla powstania parafii wydarzenia z 12 września 1977 r. „O godz. 18.00 do nowo wybudowanego, jeszcze w stanie surowym, budynku mieszkalnego pani Zofii Gaweł przyjechał bp Tadeusz Błaszkiewicz z Przemyśla, ks. Władysław Kopociński, proboszcz w Łące i ks. Kazimierz Bury. (…) Jeszcze tego samego dnia i następującej po nim nocy ludzie wyburzyli w połowie budynku ściany i strop między kondygnacjami i w ten sposób powstała kaplica” – przypomniał Stanisław Chmiel. Niespełna rok od przejęcia budynku, 21 lipca 1978 r., powstała parafia pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego z proboszczem ks. Stanisławem Jezierskim. Mimo przeszkód związanych m.in. z działalnością służb bezpieczeństwa parafia powoli się rozwijała. Po czterdziestu latach od erygowania, parafia cieszy się nie tylko klimatyzowaną świątynią, ale także nową plebanią, dwoma dużymi parkingami oraz położonym blisko kościoła cmentarzem z kaplicą. Warto dodać, że w 2002 r., ze względu na liczącą 9 kilometrów długość wsi, w Łukawcu powstała druga parafia pod wezwaniem Świętych Piotra i Pawła.

PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ

Ksiądz Marek Chorzępa, obecny proboszcz parafii w Łukawcu, nawiązując do przedstawionej przez Stanisława Chmiela historii, mówił o pamięci, która buduje tożsamość. „Pamięć o tym skąd jesteśmy, kim jesteśmy i jakie jest nasze pochodzenie i historia kształtuje naszą tożsamość. (…) Dzisiaj gromadzimy się, aby przypomnieć sobie jakie były początki wspólnoty parafialnej. Na początku była ofiara rodziny Gawłów, która przekazała swój dom, oraz ofiara i modlitwa parafian, kapłanów i świeckich. Ofiara i modlitwa zrodziły odwagę, która doprowadziła do dnia dzisiejszego” – mówił duchowny. Ksiądz Chorzępa zwrócił uwagę, że chociaż zaplecze materialne parafii zostało już wybudowane, funkcjonowanie wspólnoty parafialnej, która chce być wierna Jezusowi Chrystusowi, nadal wymaga ofiary i modlitwy.

POWOŁANI DO ŚWIĘTOŚCI

Homilię wygłosił bp Kazimierz Górny. Kaznodzieja wiele miejsca poświęcił symbiozie wiary i patriotyzmu. Omawiając jubileusz stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości mówił o potrzebie jedności w różnych obszarach życia, także w życiu parafialnym. Przywołując adhortację papieża Franciszka pt. „Gaudete et exsultate” bp Górny zachęcał do ciągłej pamięci o powołaniu do świętości. Kaznodzieja wymienił szereg współczesnych osób, które troszczyły się o świętość, łącząc wiarę z zaangażowaniem społecznym, wśród nich zmarłą 7 czerwca br. Barbarę Wachowicz, pisarkę, autorkę biografii wielkich Polaków. Biskup podkreślił, że naturalnym miejscem wzrastania do świętości są powiązane ze sobą wspólnoty: rodzina, Kościół i ojczyzna.

Wśród jubileuszowych darów ofiarnych parafianie złożyli m.in. ornat z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego. Pamiątką jubileuszu zostanie także poświęcony przez bp. Górnego nowy witraż przedstawiający Matkę Bożą Bolesną znajdujący się przy wejściu głównym do kościoła. Z okazji jubileuszu parafia wydała również okolicznościowy obrazek, na którym umieszczono słowa z Księgi Tobiasza: „A teraz spójrzcie, co On wam wyświadczył, i dziękujcie Mu pełnym głosem, uwielbiajcie Pana sprawiedliwego i wysławiajcie króla wieków!” (Tb 13,7)

ks. Tomasz Nowak

 

Zdjęcia: Parafia Miłosierdzia Bożego w Łukawcu