Newsy

Eucharystia i miłość. Boże Ciało w Rzeszowie

„W tym objawia się miłość Boga, że daje nam siebie na pokarm” – mówił bp Jan Wątroba podczas Mszy Świętej na pl. Farnym w Rzeszowie w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Po Mszy Świętej kilka tysięcy osób przeszło w procesji eucharystycznej ulicami śródmieścia.

31 maja 2018 r., w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, o godz. 9.00 na scenie przed kościołem farnym w Rzeszowie rozpoczęła się Msza Święta, której przewodniczył biskup rzeszowski Jan Wątroba. W koncelebrze uczestniczyli m.in.: bp Kazimierz Górny oraz sześciu neoprezbiterów, którzy przyjęli święcenia kapłańskie 19 maja br. Na Mszy Świętej były obecne władze państwowe i samorządowe, służby mundurowe, nauczyciele i uczniowie, liczne poczty sztandarowe, stowarzyszenia, bractwa i organizacje.

W homilii bp Jan Wątroba mówił o działaniu Ducha Świętego w różnych obszarach życia przypominając, że szczególnym miejsce Jego aktywności jest Eucharystia. „Sam rozum nie może przeniknąć, ani pojąć, jak to się dzieje, że w tej odrobinie chleba jest obecny Pan Jezus ze swoim bóstwem i człowieczeństwem. (…) Tego naukowo nigdy się nie udowodni, i nie mało jest takich którzy nie wierzą. My jednak wierzymy w ten cud przemiany i jednocześnie wiemy, że nie dokonuje się on mocą kapłana. Składając na ołtarzu chleb i wino kapłan wzywa pomocy Ducha Świętego, prosząc, aby to On przemienił je w Ciało i Krew Pańską” – podkreślił kaznodzieja.

Biskup Wątroba mówił również o Duchu Świętym, który pomaga świadczyć o Jezusie Chrystusie wobec innych. „Bycie świadkiem Jezusa Chrystusa nigdy nie było łatwe ani bezpieczne. (…) To Duch Święty pomaga najpierw odkryć, co jest w życiu jest najważniejsze, a potem tej wartości bronić i o niej świadczyć”. Biskup Wątroba podkreślił, że ważnym wsparciem dla świadka jest Eucharystia. „Nie można być świadkiem Chrystusa w dzisiejszym świecie nie przyjmując Go w Komunii Świętej. Jezus Chrystus obecny w Eucharystii daje nam uzdrowienie, odpoczynek i siłę. Świadek Chrystusa z Eucharystii czerpie moc, by przynosić owoce ducha”. Podkreślając życiodajną siłę Eucharystii duchowny przestrzegał przed ograniczeniem życia tylko do tego co materialne. „Jeśli nie będziemy się posilać Eucharystią, dusza nasza skarłowacieje, a życie duchowe w nas obumrze – nie będziemy mieli życia w sobie. Będziemy oddychali, wypełniali swoje obowiązki rodzinne i zawodowe, ale nie będzie w nas życia” – przekonywał.

Biskup Rzeszowski mówił również na temat związku Eucharystii z miłością. „Tajemnica wiary skłania nas do refleksji nad potęgą Bożej miłości. Oto Bóg, stwórca świata, w Jezusie Chrystusie, mocą Ducha Świętego przychodzi do człowieka w kawałku chleba i staje się pokarmem miłości. Człowiek przynosi owoce ziemi i winnego krzewu, razem z nimi swoje troski i radości, sukcesy i porażki, tęsknoty i cierpienia, to wszystko co stanowi jego codzienny trud  i oddaje to Bogu prosząc, aby mocą Ducha Świętego stało się miłą Bogu ofiarą. Chleb i wino, które spożywamy stają się częścią naszego ciała na poziomie biologicznym, ale przemienione mocą Ducha Świętego w Ciało i Krew Pańską stają się częścią naszego życia i wyzwalają nas z grzechu i śmierci. W tym objawia się miłość Boga, że daje nam siebie na pokarm” – mówił bp Jan.

Po Mszy Świętej wyruszyła procesja eucharystyczna. Najświętszy Sakrament nieśli na zmianę księża neoprezbiterzy.

Pierwszy ołtarz zbudowano przy kościele św. Krzyża. Ołtarz przygotowała parafia św. Krzyża, Caritas Diecezji Rzeszowskiej oraz rzemieślnicy. Wystrój ołtarza nawiązywał do jubileuszu odzyskania niepodległości: na tle dużej flagi narodowej widniały napisy: „1918 – wolność odzyskana” oraz „2018 – wolność w Chrystusie Zmartwychwstałym”. Rzemieślnicy ozdobili ołtarz bochenkami chlebów. Po modlitwie młodzież z Szkolnych Kół Caritas zabrała część chlebów znajdujących się przy ołtarzu i dalej niosła w procesji.

Ołtarz przy ul. L. Lisa-Kuli, obok skweru ks. Walentego Bala, przygotowali żołnierze i policjanci. Pod dużym napisem: „Z Ciebie moc płynie i męstwo” (fragment pieśni „Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony”) umieszczono cztery fotografie przedstawiające żołnierzy z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich oraz policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Trzeci ołtarz zbudowano przed Rondem Pakosława, tuż obok budynku byłych Rzeszowskich Zakładów Graficznych. Ołtarz przygotowała Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna oraz Służba Więzienna. Tłem ołtarza były dwa, zwrócone tyłem do siebie, samochody: strażacki i służby więziennej. Na samochodzie służby więziennej widniał napis: „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus”.

Ostatni ołtarz przygotowali wierni i duszpasterze z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej. W jego centrum była figura Pani Rzeszowa.

Na zakończenie procesji, po śpiewie „Ciebie Boga wysławiamy”, bp Jan Wątroba podziękował wszystkim zebranym za wspólną modlitwę, uwielbienie Pana Boga i publiczne świadectwo wiary. Pobłogosławił też chleby, którymi zebrani podzieli się ze sobą. Ksiądz Piotr Gnat, dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji w Rzeszowie, zaprosił zebranych do udziału w Finale Festiwalu Wiary, a Jan Budziaszek na koncert „Jednego Serca Jednego Ducha”.

Zdjęcia – tn