Newsy

Ludzie Boga. Księża modlili się o świętość w Tarnowcu

Wierni chcą w nas widzieć ludzi Boga, a nie funkcjonariuszy religijnych – mówił ks. Robert Skrzypczak do księży diecezji rzeszowskiej przeżywających Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów. 9 czerwca 2018 r. w sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu zgromadziło się blisko trzystu duchownych.

W doroczny Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów zebranych wprowadził ks. Jerzy Uchman – kustosz Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu. Ksiądz Uchman przypomniał o zawierzeniu diecezji rzeszowskiej Matce Bożej w 1993 r. „Przed 25 laty bp Kazimierz Górny, pierwszy biskup rzeszowski, zawierzył tutaj nowo powstałą diecezję rzeszowską opiece Matki Najświętszej. Począwszy od tego wydarzenia figurę tarnowiecką zaczęto nazywać figurą Matki Bożej Zawierzenia” – powiedział. Ksiądz Uchman przedstawił historię figury Matki Bożej z Tarnowca i historię sanktuarium. Nawiązując do Dnia Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów powiedział: „Pragniemy dzisiaj ponownie zawierzyć Maryi, Cudownej Pani, nas samych, naszą kapłańską posługę i naszą drogę do świętości. Matka Boża przewodzi nam w świętości i nieustannie wyprasza nam świętość u Boga”.

Biskup Jan Wątroba w słowach wprowadzenia przywołał adhortację papieża Franciszka „Gaudete et exsultate” o powołaniu do świętości w świecie współczesnym, w której Ojciec Święty podkreśla, że „Pan (…) chce, abyśmy byli świętymi i nie oczekuje, że zadowolimy się życiem przeciętnym, rozwodnionym, pustym”. „W odpowiedzi na to wezwanie, pamiętając, że mamy dwa bardzo ważne motywy dążenia do świętości, sakrament chrztu i sakrament święceń, chcemy modlić się o świętość i szukać wzorów do naśladowania” – mówił bp Wątroba.

Ów wzorzec do naśladowania przedstawił ks. Robert Skrzypczak, wykładowca teologii dogmatycznej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Ksiądz Skrzypczak zaprezentował sylwetkę ks. Dolindo Ruotolo, włoskiego księdza żyjącego na przełomie XIX i XX wieku. Prelegent podkreślił, że ks. Dolindo na różnych etapach życia, począwszy od dzieciństwa, przez kapłaństwo, poddawany był różnym upokorzeniom. „Czas trudnej próby wiary i pokory przetrzymał dzięki szczególnej relacji z Bogiem i Maryją oraz miłości do Kościoła” – powiedział ks. Skrzypczak.

Po wykładzie odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu. Modlitwę prowadził ks. Artur Progorowicz – zastępca diecezjalnego ojca duchowego, proboszcz parafii św. Jana Kantego w Ustrobnej.

W dalszej części duchowi uczestniczyli w Mszy św. pod przewodnictwem bp Jana Wątroby. Na początku Eucharystii Biskup Rzeszowski odniósł się do Najświętszego Serca Jezusa Chrystusa. „Być kapłanem według Serca Bożego… To dla nas najprostsza droga do świętości. Prośmy o nią dla siebie i dla współbraci. Zwłaszcza dla tych, którzy przeżywają różne trudności i kryzysy” – mówił bp Jan.

Homilię wygłosił ks. Robert Skrzypczak. Kaznodzieja mówił o potrzebie świadomości ogólnego powołania wszystkich ochrzczonych, aby być uczniem Jezusa Chrystusa. „Zarówno kapłaństwo jak i małżeństwo są sposobem realizacji tego konkretnego powołania, aby być uczniem Jezusa Chrystusa”. Ksiądz Skrzypczak mówił o pragnieniu wiernych, aby kapłani byli ludźmi Pana Boga. „Ludzie są nieraz krytycznie nastawieni do księży, ponieważ mają pragnienie, aby znaleźć człowieka Boga. Człowiek Boga to ten, który dał swoje serce Jezusowi Chrystusowi, a Jezus to serce uwolnił”. Odwołując się do słów ks. Dolindo kaznodzieja pytał: „Czy jesteś człowiekiem Boga czy jesteś tylko opakowaniem, futerałem kapłańskim?”. Prelegent przestrzegał przed pokusą skoncentrowania tylko na sobie i aktywizmu. „To jedna z kapłańskich herezji: nie mam czasu się modlić, nie mam czasu na słowo Boga. Jeśli przestaniesz się modlić, jeśli przestaniesz smakować w psalmach, jeśli przestaniesz przeżywać najpiękniejsze momenty życia w Eucharystii, to jesteś księdzem, którego diabeł rozbroił albo włożył mu do kieszeni ślepaki. Strzelasz, ale nie daje to żadnych efektów. Tymczasem jeżeli się modlisz, to już ewangelizujesz. (…) Albo wierni będą widzieć w nas ludzi Boga albo funkcjonariuszy religijnych” – mówił ks. Skrzypczak.

Na zakończenie Mszy św. bp Wątroba odczytał akt zawierzenia Matce Bożej z Tarnowca diecezji rzeszowskiej, w tym wszystkich kapłanów, wypowiadając m.in. takie słowa: „Matko Kościoła, my kapłani chcemy być pasterzami, którzy nie pasą siebie samych, ale oddają się Bogu dla braci, znajdując w tym szczęście. Pragniemy każdego dnia, nie tylko słowami ale życiem, pokornie mówić nasze: «Oto jestem»”.

Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów w Tarnowcu zakończył się posiłkiem przygotowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich z Tarnowca i pobliskich miejscowości. (tn)

Zdjęcia: tn