Newsy

Nabożeństwa Fatimskie w parafii Osobnica

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

„Maryja przybyła do Fatimy, ażeby zażądać od ludzi, by nie znieważali więcej Boga” – św. Jan Paweł II

Parafia św. Stanisława BM i św. Jadwigi Śląskiej w Osobnicy zaprasza do udziału w comiesięcznych nabożeństwach fatimskich.

13 lipca 1917 roku w Fatimie, Najświętsza Maryja Panna ukazała się trojgu pastuszkom. W chwili objawień Maryja przedstawiła dzieciom przerażający obraz piekła, do którego po śmierci trafiają najbardziej zatwardziali grzesznicy. Patrząc na dzieci, Maryja rzekła: „Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. By je uratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca”.

W roku 1925 w domu zakonnym w Ponteverda Matka Boża wraz z Dzieciątkiem Jezus ukazała się Łucji dos Santos. W objawieniu Maryja wskazała na szczególne elementy nabożeństwa, które symbolizowały: pociechę serca, ratunek dla biednych grzeszników i pomoc w godzinie śmierci.

Parafia św. Stanisława BM i św. Jadwigi Śląskiej w Osobnicy w roku Jubileuszowym 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości zaprasza wszystkich do udziału w comiesięcznych nabożeństwach ku czci Najświętszej Maryi Panny. Podczas nabożeństw, wierni będą rozważać wybrane fragmenty orędzia Matki Bożej. Program obejmuje: Eucharystię, uroczystą procesję, modlitwę różańcową, a także Misterium Fatimskie.

Nabożeństwa są również uroczystym dziękczynieniem Panu Bogu za dar wiary i wolności dla naszego kraju i wszystkich Polaków.

Natalia Janowiec