Newsy

Rekolekcje lectio divina w Dębowcu

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

„Konieczne jest zwłaszcza, aby słuchanie Słowa Bożego stawało się żywym spotkaniem, zgodnie z wiekową i nadal aktualną tradycją lectio divina, pomagającą odnaleźć w biblijnym tekście żywe słowo, które stawia pytania, wskazuje kierunek i kształtuje życie” – św. Jan Paweł II

Misjonarze Saletyni zapraszają do udziału w rekolekcjach Lectio Divina, które odbędą się w Centrum Pojednania La Salette w Dębowcu.

Nauki nawiązują do modlitwy opartej na Słowie Bożym. Ich celem jest otwarcie się na wyjątkowe słowo Boga, wiodące ku zbawieniu i przemianie życia.
Podczas rekolekcji poruszone zostaną następujące tematy:
1. Nawrócenie i przemiana.
2. Integracja i komunia.
3. Rozwój i umocnienie.
4. Harmonia i radość życia i służby.

Termin: 19-26.08.2018 r.

Hasłem przewodnim będzie POJEDNANIE. Program obejmuje kontemplacje Słowa Bożego i modlitwę. Podczas spotkania będzie można odbyć osobistą rozmowę z kierownikiem duchowym.
Zapisy już trwają. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie i mailowo: 797 907 287,
centrum@saletyni.pl

Natalia Janowiec