Newsy

Studia z mariologii w Niepokalanowie

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

W roku akademickim 2018/2019 zapraszamy do podjęcia:

STUDIÓW DOKTORANCKICH Z TEOLOGII W ZAKRESIE MARIOLOGII
Warunkiem bezpośredniego przyjęcia na studia jest posiadanie stopnia magistra teologii
i dyplom licencjata kanonicznego z teologii.

STUDIÓW PREDOKTORANCKICH PODYPLOMOWECH Z MARIOLOGII
Warunkiem podjęcia tych studiów jest posiadanie stopnia magistra teologii. Absolwenci tych studiów mogą kontynuować kształcenie na dwuletnich studiach doktoranckich.
Po zakończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich zdają egzamin licencjacki, celem uzyskania dyplomu licencjata kanonicznego z teologii w zakresie mariologii.

STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z MARIOLOGII
Adresowane są do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych.
Aby wyjść naprzeciw potrzebom osób pracujących i na co dzień zaangażowanych
w różnorodną działalność w kraju i za granicą, studia odbywają się w trybie niestacjonarnym – cztery (tygodniowe) zjazdy dydaktyczno-egzaminacyjne w ciągu roku.

Od nowego roku akademickiego prowadzony również będzie:

KURS „STUDIUM MARIOLOGII”

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające minimum wykształcenie średnie.
Kurs ten odbywać się będzie w czasie dwóch tygodniowych zjazdów w ciągu roku.

Szczegółowe informacje na temat studiów i rekrutacji:
www.kolbianum.franciszkanie.pl

Sekretariat Centrum Studiów Mariologicznych UKSW „Kolbianum”
tel. 664 158 928 (pn.-pt. w godz. 8.00 – 16.00)
e-mail: kolbianum@gmail.com