Newsy

Wieczory modlitwy ze św. Janem Pawłem II

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

„Kiedy wierni się modlą, zdobywają serce Boga, dla którego nie ma nic niemożliwego” – św. Jan Paweł II

Parafia św. Jana Pawła II w Rzeszowie zaprasza do udziału w modlitewnych spotkaniach z Janem Pawłem II.

Modlitwa to nieodzowny element codziennego życia Ojca Świętego Jana Pawła II. W wielu listach, homiliach i przemówieniach Papież Polak zwracał się do wiernych, przypominając o obowiązku modlitwy oraz jej wartości.

Jan Paweł II umiłowanie do modlitwy wyniósł z domu rodzinnego. Małżeństwo Wojtyłów cechowało się głęboką wiarą, dając tym samym przykład dobrego życia swoim dzieciom. Nie bez powodu więc, młody Lolek dostrzegał w rodzicach rys świętości, który zawsze łączyła wspólna modlitwa. W czasie pontyfikatu Ojciec Święty dzielił się tym doświadczeniem ukazując m.in. obraz swego ojca, który codziennie klękał do modlitwy w domu rodzinnym jak i w kościele jednocześnie wzywając wstawiennictwa i opieki Boga.

Modląc się, Jan Paweł II zanosił Bogu wszelkie radości, smutki i nadzieje. W każdym wypowiedzianym słowie, geście czy milczeniu odnajdywał dialog z żywym i prawdziwym Bogiem.

Do wspólnego dialogowania oraz trwania w łączności z Jezusem Chrystusem i Ojcem Świętym, parafia pw. św. Jana Pawła II w Rzeszowie zaprasza w każdy drugi czwartek miesiąca. Początek – godz. 18.00. Parafia zachęca również do udziału w cotygodniowych, czwartkowych Mszach świętych połączonych z Nowenną do św. Jana Pawła II.

Natalia Janowiec