Newsy

Droga chrzcielna – katechumenat dla nieochrzczonych

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

“Katechumenat to droga stawania się chrześcijaninem, czas w którym kandydaci poznają podstawowe prawdy wiary, Pismo Święte, uczą się modlić i uczestniczyć w liturgii, a przede wszystkim poznają wspólnotę Kościoła. Aby przejść tę drogę, potrzeba przewodnika i osób, które w niej towarzyszą. Dlatego katechumenat jest przeżywany z duszpasterzem, katechistami i we wspólnocie już ochrzczonych, tzw. poręczających, gwarantów, którzy mają pomóc katechumenom przyjąć żywą wiarę i żyć nią w codzienności” (www.katechumenat.rzeszow.pl).

Postępująca laicyzacja, globalny zamęt i zagubienie się współczesnego człowieka w świecie bez Boga i chrześcijańskich wartości, a przede wszystkim brak żywej wiary – dzisiaj tak mizernie przekazywanej w wielu rodzinach, przyczynia się do tego, że coraz więcej osób dorasta i żyje bez sakramentu chrztu i Kościoła. W tej smutnej rzeczywistości Bóg jednak nieustannie szuka człowieka, przekonuje do siebie i dotyka swoją miłością szczególnie tych zagubionych i nie zostawia ich w osieroceniu. Kierując się tą troską Boga i Kościoła oraz mając na uwadze odpowiednie przygotowanie osób dorosłych do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej – chrztu, bierzmowania i Eucharystii biskup Jan Wątroba 1 września 2015 roku powołał Diecezjalne Centrum Katechumenatu Dorosłych.

W ciągu trzech lat istnienia Centrum odbyły się trzy cykle formacyjne, przez które przeszło dziewięcioro kandydatów. Owocem tego czasu pracy i modlitwy wielu osób, a przede wszystkim czasu działania Ducha Świętego, który prowadził i doprowadził naszych katechumenów do ŹRÓDŁA – JEZUSA CHRYSTUSA, było przyjęcie z rąk biskupa Ordynariusza sakramentów wtajemniczenia czyli daru NOWEGO ŻYCIA, które – jak ufamy, stało się dla nich błogosławioną codziennością.

Osoby dorosłe zgłaszające się do Centrum Katechumenatu przychodzą z różnoraką motywacją, ale w bardzo konkretnym celu, zachęcone przez księdza lub swoich bliskich, “zmuszone” życiową sytuacją czy wiedzione wewnętrznym natchnieniem wchodzą na drogę, która ich zaskakuje, zachwyca, oczyszcza i uczy, umacnia i przekonuje, że Bóg jest tą jedyną OSOBĄ, dla Której warto wszystko zmienić i Która jest wierna swoim obietnicom.

Katechumeni przygotowując się do przyjęcia wielkanocnych sakramentów (przystępują do nich podczas Wigilii Paschalnej) bardzo potrzebują wsparcia i świadectwa Kościoła, dlatego tak ważna jest obecność i modlitwa wspólnoty, co otrzymują od towarzyszących im osób. Towarzyszenie katechumenom podczas kolejnych etapów ich formacji stało się dla wielu osób już dawno ochrzczonych oraz Neofitów, którzy rok czy dwa lata temu zostali ochrzczeni, okazją do odnowienia swojej wiary, postawienia sobie na nowo wielu pytań, zdobycia motywacji do nawrócenia i odnowienia świadomości życia własnym chrztem, własnym wybraniem.

We wrześniu rozpoczynamy kolejny cykl formacyjny dla osób, które w ostatnim czasie zgłosiły się do Centrum w poszukiwaniu wiary i sakramentów. Polecamy kandydatów oraz kapłanów pracujących w tym dziele Waszej modlitwie. Zapraszamy serdecznie do towarzyszenia naszym katechumenom podczas liturgii, które odbywają się w parafii Bożego Miłosierdzia – Rzeszów – Biała.

Więcej informacji o działalności Diecezjalnego Centrum Katechumenatu Dorosłych można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.katechumenat.rzeszow.pl.