Newsy

Zmiany personalne w diecezji rzeszowskiej

88 księży proboszczów i wikariuszy, w tym sześciu neoprezbiterów, rozpocznie wkrótce pracę duszpasterską w nowych parafiach. Prezentujemy niektóre tegoroczne zmiany dokonane przez biskupa rzeszowskiego Jana Wątrobę.

16 sierpnia 2018 r. o godz. 9.00 księża dziekani 25 dekanatów diecezji rzeszowskiej, bądź ich reprezentanci, odebrali z rąk ks. Piotra Steczkowskiego, kanclerza Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, nominacje dla księży ze swoich dekanatów. Są to głównie przejścia na emeryturę, nominacje na proboszczów, nominacje na pierwsze parafie dla neoprezbiterów, zmiany wikariuszy pomiędzy parafiami oraz zmiany na stanowiskach w Kurii Diecezjalnej. Księża mają objąć nowe obowiązki 25 sierpnia br.

W Kurii Diecezjalnej miejsce ks. Jerzego Buczka, który pełnił funkcję kanclerza, zajął ks. Piotr Steczkowski (ta zmiana miała miejsce 1 lipca 2018 r.). Ksiądz Jerzy Buczek został dyrektorem Domu Księży Seniorów w Rzeszowie. Na emeryturę do Domu Księży Seniorów przeszedł ks. Wiesław Szurek, który był wikariuszem biskupim ds. formacji stałej formacji kapłanów. Ksiądz Tomasz Gałuszka, pracownik Sądu Biskupiego, został dodatkowo mianowany redaktorem naczelnym diecezjalnej strony internetowej.

W Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie ks. Pawła Synosia i ks. Jana Kuliga zastąpią: ks. Andrzej Szpaczyński i ks. Krystian Winiarski. Ksiądz Jan Kulig został proboszczem w Woli Zgłobieńskiej, a ks. Paweł Synoś delegatem biskupa ds. formacji stałej kapłanów z zamieszkaniem w parafii Matki Bożej Śnieżnej w Rzeszowie. Ksiądz Jacek Szczęch, który pełnił funkcję prefekta WSD, został ojcem duchownym.

Trzech księży wyjedzie do pracy poza diecezją rzeszowską: ks. Tomasz Materna do Estonii, ks. Krzysztof Tyburowski i ks. Daniel Tomasik do Irlandii.

W 15 parafiach w związku z przejściem proboszczów na emeryturę (w większości przypadków) pracę rozpoczną nowi proboszczowie:

Godowa – ks. Czesław Rzeszut (dotychczas proboszcz w Sieklówce)

Harklowa – ks. Bogusław Grzywacz (dotychczas wikariusz w Łączkach Kucharskich)

Jasło, pw. Miłosierdzia Bożego – ks. Ryszard Miśniak (dotychczas proboszcz w Trzebownisku)

Krasna – ks. Piotr Trela (dotychczas wikariusz w parafii św. Stanisława w Jaśle)

Krempna – ks. Robert Bielecki (dotychczas wikariusz w parafii Dobrego Pasterza w Jaśle)

Lutoryż – ks. Mariusz Fijałkiewicz (dotychczas wikariusz w Tarnowcu)

Matysówka – ks. Piotr Fortuna (dotychczas proboszcz w Wyżnem)

Niechobrz – ks. Andrzej Sroka (dotychczas duszpasterz w Irlandii)

Osobnica – ks. Krzysztof Szopa (dotychczas wikariusz w rzeszowskiej katedrze)

Przewrotne – ks. Wojciech Dragan (dotychczas proboszcz w Krempnej)

Rzeszów, pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – ks. Dariusz Gościmiński (dotychczas dyrektor Domu Księży Seniorów)

Sieklówka – ks. Roman Czenczek (dotychczas kapelan w Ośrodku Caritas w Myczkowcach)

Trzebownisko – ks. Michał Czeluśniak (dotychczas kapelan szpitala w Magenta we Włoszech)

Wola Zgłobieńska – ks. Jan Kulig (dotychczas ojciec duchowny w WSD w Rzeszowie)

Wyżne – ks. Zbigniew Pałka (dotychczas proboszcz w parafii Miłosierdzia Bożego w Jaśle)

 

Zmiany objęły także 73 księży wikariuszy, którzy średnio po trzech latach pracy w parafiach zostali mianowani wikariuszami w innych placówkach duszpasterskich.

 

Sześciu księży neoprezbiterów wyświęconych 19 maja 2018 r. otrzymało skierowanie do parafii po raz pierwszy:

ks. Mariusz Bilski do Cmolasu

ks. Jakub Lorenc do Bieździedzy

ks. Piotr Łoboda do Sławęcina

ks. Daniel Sączawa do parafii farnej w Jaśle

ks. Szczepan Węglowski do parafii Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Młp.

ks. Marcin Pater do parafii katedralnej w Rzeszowie.

 

Zdjęcia – tn