Newsy

12 nowych kleryków. Inauguracja w WSD

Jedenastu kleryków seminarium duchownego odebrało z rąk bp. Jana Wątroby indeksy (dwunasty zrobi to później). 24 września 2018 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie. W sumie formację na sześciu rocznikach rozpoczęło 61 kleryków.

Podczas Mszy św. w kaplicy seminaryjnej bp dr Jan Wątroba mówił w homilii m.in. o przypowieści o siewcy. „To przypowieść o miłości Boga do człowieka. (…) Naszym zadaniem jest naśladowanie Pana w rozrzutnej i hojnej miłości, która czasem zdaje się przekraczać zdrowy rozsądek. Podobnie jak Boski Siewca, kapłan nie może się zniechęcać skalistą ziemią, cierniami i trudnościami. Ma ufać i mieć nadzieję, pamiętając, że on tylko sieje, a Bóg daje wzrost” – mówił kaznodzieja.

Eucharystię koncelebrowali głównie przełożeni seminarium i księża wykładowcy. Wśród uczestników Eucharystii był bp Kazimierz Górny, osoby konsekrowane oraz rektorzy rzeszowskich uczelni, władze samorządowe, służby mundurowe i pracownicy świeccy seminarium.

Po Mszy św. w auli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego odbyła się uroczysta sesja inauguracyjna zapoczątkowana tradycyjnym „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu chóru kleryków WSD. Do biskupów obecnych na Mszy św. dołączył bp dr Edward Białogłowski.

Po powitaniu przez ks. dr. Pawła Pietrusiaka, rektora WSD, zebrani obejrzeli prezentację multimedialną z najważniejszymi wydarzeniami ubiegłego roku akademickiego. Wspominając przeszłość klerycy pożegnali ks. dr. Jana Kuliga i ks. dr. Pawła Synosia, którzy pełnili funkcję ojców duchownych. Ksiądz Jan Kulig został proboszczem w Woli Zgłobieńskiej, a ks. Paweł Synoś delegatem biskupa ds. formacji stałej kapłanów z zamieszkaniem w parafii Matki Bożej Śnieżnej w Rzeszowie. Nowym ojcem duchownym został ks. Andrzej Szpaczyński, dotychczasowy wikariusz w parafii Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Młp. i ks. Jacek Szczęch, dotychczasowy prefekt seminarium. Nowym prefektem został ks. Krystian Winiarski, dotychczasowy wikariusz w parafii Wniebowzięcia NMP w Rzeszowie

W dalszej części odbyła się immatrykulacja. Każdy z jedenastu kleryków pierwszego roku otrzymał z rąk bp. Jana Wątroby indeks (dwunasty kleryk nie mógł uczestniczyć w inauguracji). Czterech nowych kleryków pochodzi z rzeszowskich parafii: Matki Bożej Różańcowej, Narodzenia NMP, Wniebowzięcia NMP (osiedle Zalesie) i bł. W. Findysza. Pozostali klerycy pochodzą z następujących miejscowości: Chmielnik, Gorlice, Lublica, Łąka, Pagorzyna, Sławęcin, Tywonia (archidiecezja przemyska) i Ustrzyki Dolne (archidiecezja przemyska). Trzech kleryków posiada dyplomy magisterskie świeckich uczelni.

Po immatrykulacji prof. dr hab. Czesław Kłak, dyrektor Kolegium Prawa i Bezpieczeństwa WSPiA – Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, sędzia Trybunału Stanu, wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Prawo i moralność. Związki norm prawa karnego z normami moralnymi dawniej i współcześnie”.

Po wystąpieniach zaproszonych gości inaugurację zakończył bp Jan Wątroba. (tn)

Zdjęcia: www.wsd.rzeszow.pl