Newsy

Aby uczyć miłości… 360 lat I LO w Rzeszowie

Rzeszów: 29 września 2018 r. odbyły się uroczystości 360-lecia istnienia I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie. W okolicznościowej homilii bp Jan Wątroba mówił m.in. o patriotyzmie uczniów i nauczycieli, udziale uczniów w lekcjach religii i nauce miłości. Podczas uroczystości poświęcono nowy sztandar szkoły i odsłonięto kamień z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

29 września 2018 r. absolwenci, nauczyciele, uczniowie i goście świętowali 360-lecie istnienia I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele św. Krzyża. Eucharystii przewodniczył bp Jan Wątroba. W koncelebrze uczestniczyli m.in.: ks. Marian Homa, emerytowany proboszcz parafii garnizonowej w Rzeszowie, absolwent I LO w Rzeszowie (matura w 1953 r.) i ks. Tomasz Jędruch, pijar, proboszcz parafii św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie (pijarzy prowadzili Kolegium Rzeszowskie od 1658 r. do 1784 r.). Na początku Mszy św. Piotr Wanat, dyrektor I LO, poprosił bp Jana o poświęcenie sztandaru i modlitwę. „Prosimy o modlitwę, aby nasza młodzież miała odwagę iść drogą prawdy, sprawiedliwości, miłości, dobra i piękna oraz była wierna takim wartościom jak: Bóg, honor i ojczyzna” – powiedział.

Homilię wygłosił bp Jan Wątroba. Kaznodzieja, nawiązując do wielowiekowej historii szkoły, podkreślił jej rolę w ruchu niepodległościowym. „Mamy świadomość, jak bardzo dzieje tej szkoły i ludzie, którzy ją tworzyli, związani byli z walką o niepodległość. (…) Różne były drogi do niepodległości, a na każdej z tych dróg można z łatwością odnaleźć nauczycieli, wychowawców i uczniów tej szkoły. Na drodze walki, pracy, na drodze kultury, nauki, krzyża i cierpienia, modlitwy i zaangażowania na rzecz ewangelizacji. Na każdej z tych dróg znajdziemy wiele nazwisk związanych z obecnym I Liceum. Gdy wybuchła I wojna światowa tylu uczniów, wychowanków i nauczycieli poszło w bój i zapłaciło w walce o niepodległość najwyższą cenę. Świadectwo miłości do Ojczyzny widzimy również podczas II wojny światowej” – powiedział biskup.

W nawiązaniu do obchodzonego w Kościele 29 września święta Archaniołów: Michała, Rafała i Gabriela bp Wątroba zwrócił uwagę na realny, choć niedostępny zmysłom, świat istot niewidzialnych. „Dzisiejsze święto przypomina nam, że świat wykracza daleko poza widnokrąg doczesności. Nie dajmy się zamknąć tylko w tym widnokręgu, który możemy poznać przez doświadczenie, ale uwierzmy, że istnieje świat o wiele wspanialszy, świat duchów, z którym łączymy się w tajemnicy świętych obcowania. To aniołowie, ale też całe zastępy zbawionych” – mówił.

Omawiając znaczenie imion Archaniołów kaznodzieja odniósł się m.in. do obecności w szkole wartości religijnych. „Michał to znaczy «Któż jak Bóg»”. To znaczy, że Bóg jest pierwszy. (…) Jak dobrze, że w szkole jest wielu nauczycieli i uczniów, dla których Bóg jest na pierwszym miejscu. Po tym, że Bóg jest na pierwszym miejscu w życiu ucznia świadczy choćby to, że się nie wypisuje z katechezy, że do końca, do matury, uczestniczy w lekcjach religii, które stwarzają okazję do spotkania z Bogiem. Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu w życiu nauczycieli, to takie wartości jak Bóg, honor i ojczyzna są dla nich drogowskazem w codziennej pracy” – podkreślił.

Z kolei mówiąc o archaniele Rafale bp Jan zwrócił uwagę na rolę szkoły w przybliżaniu uczniów do prawdy i miłości. „Archanioł Rafał uczestniczył w cudzie przywrócenia wzroku Tobiaszowi. Był posłannikiem Bożej miłości. Bywa, że miłość polega na tym, iż pomożemy komuś dobrze widzieć. Czy to nie jest zadanie szkoły? Czy szkoła nie ma pomagać młodym ludziom w poznaniu prawdy? (…) Uczniowie, którzy poznają prawdę będą zdolni do miłości. Szkoła jest także po to, aby uczyć miłości” – powiedział hierarcha.

Po homilii bp Wątroba poświecił nowy sztandar szkoły z herbem I Liceum, słowami ks. Stanisława Konarskiego: „Nie masz zasług; te, co my zowiemy zasługi, są tylko ku Ojczyźnie wypłacone długi” oraz mottem szkoły: „In praeterito posteritas” (W przeszłości przyszłość).

Wśród darów ofiarnych nauczyciele I LO przynieśli chleb przygotowany według starej receptury z Archiwum Państwowego w Rzeszowie.

Po Mszy św. jej uczestnicy oraz liczni goście wzięli udział w uroczystościach jubileuszowych w kinie „Zorza”, gdzie m.in. odbyła się ceremonia przekazania sztandaru szkoły oraz zaprezentowano film o ks. Józefie Hermanie Osińskim, fizyku i elektryku, autorze pionierskiej pracy o technikach odgromowych (ks. Osiński po wstąpieniu do zakonu pijarów uczył się w Kolegium Pijarskim w Rzeszowie w latach 1757-1759. Wrócił do Rzeszowa jako nauczyciel w 1778 r. i w latach 1783-1786).

W ostatniej części obchodów na dziedzińcu szklonym ks. Władysław Jagustyn, proboszcz parafii św. Krzyża w Rzeszowie, poświęcił kamień pamiątkowy z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Odsłonięcia dokonali, m.in.: Małgorzata Rauch, Podkarpacki Kurator Oświaty, Jerzy Cypryś, przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Stanisław Sienko, zastępca prezydenta Rzeszowa i Piotr Wanat. (tn)

Zdjęcia: tn