Newsy

Gaudeamus igitur

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

Każdego roku przełom września i października charakteryzuje się licznymi inauguracjami roku akademickiego. Stanowią one podniosły moment dla studentów i wykładowców danej wszechnicy z którą złączyli, przynajmniej na jakiś czas, swoje życie. Jest okazją do radości, dumy i nadziei na osiągnięcie zakładanych celów. Wśród licznych uczelni wyróżniającą się grupę stanowią tzw. Uniwersytety Trzeciego Wieku. Mimo iż obejmują osoby których wiek określa się jako jesień życia mają one podobne podejście do rozpoczynającego się cyklu wykładów i spotkań.

W dniu 29 października 2018 r. w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. św. Józefa Sebastian Pelczara w Rzeszowie przy ul. Witolda 11a miała miejsce Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej, Studium Biblijnego Diecezji Rzeszowskiej, Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II. Rozpoczęła się Mszą św. w kaplicy Instytutu celebrowaną przez JE Ks. Biskupa Edwarda Białogłowskiego w czasie której homilię wygłosił ks. M. Dzik. Następnie w auli Instytutu nastąpiło powitanie wszystkich słuchaczy i przybyłych gości oraz miał miejsce wykład o. prof. Jan Śliwy (OP)pt. „Prawo – ustawa – systemy wartości”. Spotkanie zakończyła agapa przy kawie, herbacie i ciastku w czasie której wszyscy zebrani mieli możliwość podzielenia się swoimi powakacyjnymi wrażeniami oraz skorzystać z bezpłatnych konsultacji prowadzonych przez panią dietetyczkę.

Celem w/w grup jest pogłębienie wiedzy religijnej, formacji duchowej, budowa więzów przyjaźni pomiędzy słuchaczami, co powinno skutkować dawaniem świadectwa wiary wobec napotykanych ludzi tym bardziej, że obecny rok akademicki będziemy przeżywali pod hasłem „Misja w mocy Ducha Świętego”. Zapraszamy wszystkich chętnych do dołączania do naszego grona. Szczegółowe informacje są podane na stronie Internetowej Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastian Pelczara w Rzeszowie przy ul. Witolda 11a.

Ks. dr M. Dzik, opiekun w/w grup duszpasterskich