Newsy

Jubileusz 100-lecia Orkiestry Dętej w Jaśle

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

Z racji 100-lecia istnienia i działalności Miejsko-Kolejowej Orkiestry Dętej w Jaśle w kościele Farnym odprawiona została uroczysta Msza święta.

Mszy świętej jubileuszowej przewodniczył biskup Kazimierz Górny. W koncelebrze uczestniczyli także ks. Zbigniew Irzyk (proboszcz parafii farnej, dziekan dekanatu Jasło-Wschód), ks. Jan Reczek (proboszcz parafii pw. NSPJ i Niep. Serca NMP w Jaśle), ks. Wiesław Matyskiewicz (sekretarz bpa Kazimierza) i ojciec Paweł Sroka (gwardian i proboszcz parafii pw. św. Antoniego w Jaśle).

Msza święta została odprawiona w intencji byłych i obecnych członków orkiestry oraz ich rodzin. W czasie liturgii dziękowano również Bogu za 100 lat Bożej obecności, opieki i działalności.

Miejsko-Kolejowa Orkiestra Dęta w Jaśle po raz pierwszy zaprezentowała się publicznie w roku 1918. Dyrygenturę objął wówczas Józef Maleczek, który prowadził również orkiestry wojskowe w Wiedniu, Krakowie i Nowym Sączu.
W latach Polski międzywojennej orkiestra rozwijała się, powiększała swój repertuar. Wybuch II wojny światowej spowodował zawieszenie działalności. Po roku 1945 orkiestra wznowiła swą działalność.

Od lat orkiestra skupia wokół siebie dużą grupę ludzi, dla których muzyka jest pasją, radością oraz sposobem aktywnego zaangażowania się w życie społeczne i życie Kościoła. Muzycy tworzą wspaniałą wspólnotę, w której zawsze panuje miła, przyjacielska atmosfera.

Najczęściej swoją grą orkiestra uświetniała uroczystości państwowe, kościelne i resortowe. Orkiestra czterokrotnie uczestniczyła w pielgrzymkach Papieża Polaka do ojczyzny w roku 1987 w Tarnowie, w1991 w Rzeszowie, w 1997 w Krośnie i w 2001 w Starym Sączu. Wielokrotnie była odznaczana i nagradzana za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

Fot. N.J
Natalia Janowiec