Newsy

Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach świata – Tarnowiec

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

Od dziesięciu lat, 28 września o godzinie 15.00, w rocznicę beatyfikacji bł. Michała Sopoćki, spowiednika św. Faustyny, czciciele Bożego Miłosierdzia spotykają się na chodnikach, rogach ulic, placach miast i wiosek, by uczcić Godzinę Miłosierdzia i prosić Boga w intencjach dla nich najważniejszych. W tym roku po raz kolejny dołączyli do modlitwy Parafianie z Tarnowca ze swoimi duszpasterzami.

Modliliśmy się:
* za kapłanów, by wypełnili wolę Bożą przekazaną św. Faustynie: Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie moje, dam im moc przedziwną i namaszczę ich słowa, i poruszę serca, do których przemawiać będą. (Dz. 1521).

* o pokój na świecie, zwłaszcza w krajach Bliskiego Wschodu, o powrót uchodźców do ich ojczystych krajów i pomoc w odbudowie ich domów!

* za nasze kraje, miasta, nasze rodziny i nas samych.

* w intencjach papieskich na wrzesień: aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.

ks. Grzegorz Wolan