Newsy

Młodzi na progu

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

Młodzież z parafii św. Józefa na Staromieściu w Rzeszowie oraz z parafii św. Katarzyny w Tyczynie 8 września uczestniczyła w Tarnowie w warsztatach dotyczących programu “Młodzi na progu”. Młodzi podejmą w tym roku w swoich parafiach posługę animatorów. Program pomaga w przygotowaniu młodzieży do sakramentu bierzmowania.

Spotkania odbywają się w małych grupach prowadzonych przez animatorów. Młodzi młodym przekazują wiarę. W małej grupie doświadczają Kościoła jako wspólnoty, który ma być dla nich domem.

Program „MŁODZI NA PROGU” jest dziełem Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Gliwickiej i jest przeznaczony do pracy z młodzieżą przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Jego celem jest ewangelizacja młodych, a w konsekwencji budowanie wśród nich środowiska wiary opartego na Ewangelii przez wprowadzanie do już istniejących lub tworzenie nowych grup parafialnych dla młodzieży.
Materiał treści jest oparty na kerygmacie i składa się z 20 spotkań pomyślanych jako propozycja pracy z młodzieżą w całym roku szkolnym, zarówno przed jak i po bierzmowaniu.

Każde spotkanie składa się z trzech części A, B, C: (z małymi wyjątkami)
A. prezentacja tematu spotkania (spotkanie ogólne przeznaczone dla wszystkich uczestników i prowadzących),
B. rozszerzenie i zastosowanie prezentowanego tematu w życiu (spotkanie w małych grupach wraz z animatorem),
C. kontynuacja tematu w oparciu o Słowo Boże i modlitwę (Minuty przed Bogiem –w skrócie MPB, jako samodzielna praca przeznaczona na każdy dzień tygodnia).

Więcej o programie:
mlodzinaprogu.pl