Newsy

Obchody 20. rocznicy śmierci ks. Stanisława Kołtaka

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

Przy parafii pw. św. Stanisława BM w Jaśle, odbyły się uroczystości upamiętniające 20. rocznicę śmierci ks. Stanisława Kołtaka oraz 38. rocznicę Porozumień Sierpniowych.

Mszy świętej w intencji jasielskiej „Solidarności”, Ojczyzny i śp. ks. Stanisława Kołtaka przewodniczył ks. Piotr Steczkowski, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie. W koncelebrze byli także: ks. Józef Marecki (archiwista, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej), ks. Stanisław Marczak (były kapelan jasielskiej Solidarności), ks. Zbigniew Irzyk (dziekan dekanatu Jasło-Wschód), ks. Tadeusz Paszek (proboszcz parafii św. Stanisława), ks. Artur Kostrząb, ks. Gerard Stanula oraz ks. Łukasz Ślusarczyk. Homilię okolicznościową wygłosił ks. dr Stanisław Marczak.

Przed uroczystą Mszą św., w budynku I LO w Jaśle zebrani goście z dużym zainteresowaniem wysłuchali wykładów, które wygłosili: Artur Brożyniak, przedstawiciel IPN O. Rzeszów, prof. dr hab. Józef Marecki, zastępca Przewodniczącego Kolegium IPN oraz ks. dr hab. Piotr Steczkowski. Prelegenci zaprezentowali najważniejsze wydarzenia z życia Kościoła katolickiego w okresie PRL w latach 80-tych XX. Z serdecznością i szacunkiem wspominali osobę ks. Stanisława Kołtaka, jasielskiego proboszcza i dziekana.

Podczas uroczystości zaprezentowana została wystawa pt. „Sylwetka ks. Stanisława Kołtaka w zdjęciach Jerzego Polaka”, a także książka autorstwa Sylwestra Wilka „Tu przeżyłem czas przełomu”. Publikacja w dużej mierze poświęcona została osobie ks. Stanisława Marczaka jak również wyjątkowej pracy i działalności duszpasterskiej ks. Stanisława Kołtaka.

Ksiądz Stanisław Kołtak, jasielski proboszcz i dziekan. Przyszedł na świat 10 grudnia 1932 roku w Uhercach. Do szkoły podstawowej uczęszczał w swojej rodzinnej miejscowości. Szkołę średnią ukończył w Sanoku. Dalszą ścieżkę edukacyjną kontynuował w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Święcenia kapłańskie przyjął 1 czerwca 1958 roku z rąk biskupa Franciszka Bardy. Pracę duszpasterską w charakterze wikarego podjął w parafii Sławęcińskiej, Strachocińskiej, Kraczkowej i Medyni Głogowskiej. Funkcję proboszcza pełnił w parafii w Kalnikowie (1967-1969), Rzeszowie (1969-1970) i Mogielnicy (1995-1996). W roku 1970 został mianowany rektorem kaplicy gimnazjalnej w Jaśle, a rok później został proboszczem parafii utworzonej przy tej świątyni. Zmagając się z ciężką chorobą gorliwie wypełniał swą misję i służbę kapłańską. Z wielkim zapałem angażował się w tworzenie nowych kościołów i lokalnych parafii, w latach totalitarnego systemu rządzenia podjął starania dotyczące możliwości przeprowadzenia wielu inwestycji, z których najważniejszą było utworzenie domu parafialnego przy parafii św. Stanisława BM w Jaśle.

W latach stanu wojennego wspierał walczących i prześladowanych Polaków. Służył modlitwą, pocieszał i budził nadzieję. 18 lutego 1995 roku w wyniku gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia zrezygnował z funkcji jasielskiego proboszcza i dziekana. Zmarł 31 sierpnia 1998 roku. Uroczystościom pogrzebowym w Jaśle przewodniczył biskup Kazimierz Górny.

Fot. N.J
Natalia Janowiec