Święci

Quis ut Deus (Któż jak Bóg)

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

29 września Kościół obchodzi święto trzech Archaniołów: św. Michała (Któż jak Bóg), św. Gabriela (Bóg jest mocą), św. Rafała (Bóg uzdrawia).

O św. Michale wiele można pisać. Jest wodzem Niebieskich zastępów, tym, który podczas buntu aniołów w niebie wystąpił z okrzykiem: „Któż jak Bóg” wypowiadając tym samym wojnę Szatanowi. Jest wojownikiem. Często w ikonografii ukazywany jest jako rycerz w z zbroi, z mieczem depczący głowę Lucyfera. Św. Michał jest obdarzony przez Boga największym zaufaniem, to ten, który posiada klucze do nieba. Jest On Aniołem walczącym. Waga, którą na wielu wizerunkach trzyma w dłoni, jest symbolem sprawiedliwości, służyć ma ona do odmierzania dobrych uczynków podczas Sądu Ostatecznego.

Papież Leon XIII, na skutek przerażającej wizji demonów, napisał modlitwę do św. Michała Archanioła. Modlitwa ta miała być rozesłana do wszystkich Ordynariuszy świata i odmawiana razem z wiernymi po każdej Mszy św.
Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech mu rozkaże Bóg, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Po co modlić się do św. Michała Archanioła? Św. Michał jest patronem Kościoła, mierniczych, radiologów, rytowników, szermierzy, szlifierzy, złotników, żołnierzy, małych dzieci, pomaga nam także dokonywać dobrych wyborów, pomaga w wyborze drogi życiowego powołania, przyzywany jest także jako patron dobrej śmierci, jest także patronem wielu miast i miejscowości.

W akatyście do Św. Michał możemy usłyszeć: „Witaj, Ty który z bliska kontemplujesz niewymowne piękno i dobroć Boga…”. Archanioł ten uczy nas więc kontemplacji Bożego Oblicza w milczącej adoracji. Modlitwa adoracji jest modlitwą najbardziej bezinteresowną. To bezsłowne trwanie przy Panu, zapatrzenie i doświadczenie Jego miłości. Św. Michał stawia nam także pytanie o miejsce Boga w naszym życiu.

Św. Michał to potężna pomoc w codziennej walce, mówi się o Nim „tarcza w pokusach”. Powinniśmy naśladować Jego zaufanie względem Boga oraz całkowite opowiedzenie się po stronie Stwórcy, tak by nasze życie było oddawaniem chwały Bogu streszczone w słowach „Któż jak Bóg”.

„I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło” (Ap 12, 7 – 8).

Św. Gabriel Archanioł

Jego imię oznacza „mąż Boży”, „wojownik Boży”. Spotykamy Go już w Starym Testamencie, kiedy wyjaśnia Danielowi wizję. Najbardziej znany jest jednak ze sceny Zwiastowania. Zapowiada On Maryi, że zostanie Matką Boga. (Łk, 1, 11-38) Spotykamy Go także, gdy ukazuje się Zachariaszowi, zapowiadając mu narodziny Jana Chrzciciela.

Pius XII 1 kwietnia 1951 r. ogłosił św. Gabriela patronem telegrafu, telefonu, radia i telewizji. Św. Gabriel jest ponadto czczony jako patron dyplomatów, filatelistów, posłańców i pocztowców. W tradycji chrześcijańskiej przynosi Dobrą Nowinę. Za atrybut służy mu berło, lilia, gałązka palmy lub oliwki.

Św. Rafał Archanioł

Z hebrajskiego Rafał – Rafael to „Bóg uleczył”. Nawiązuje to do opowiadania z księgi Tobiasza. Archanioł Rafał ratuje Tobiasza Młodego, przeprowadzając go do Persji, ratuje go przed pożarciem przez wielką rybę, odbiera pożyczone pieniądze, radzi wydać za żonę Tobiaszowi jego córkę, którą uzdrawia, a także uzdrawia starego Tobiasza. Ostatecznie Archanioł ujawnia się przed Tobiaszem:
“Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański” (Tb 12,15).
Św. Rafał Archanioł jest patronem aptekarzy, chorych, lekarzy, emigrantów, pielgrzymów, podróżujących, uciekinierów, wędrowców, żeglarzy.
Jego atrybutami są: krzyż, laska pielgrzyma, niekiedy ryba i naczynie. W ujęciu bizantyjskim ukazywany jest z berłem i globem.

Imiona Archaniołów wskazują na ich misję, na ich szczególne posłannictwo, ale także na powiązanie z Bogiem. Często zapominamy o tym, że obok nas istnieją dobre duchu – Aniołowie. Zapominamy, że są naszą obroną, pocieszeniem, pomocą. Warto w święto Bożych Archaniołów wzniecić w swoim sercu płomyk kultu do tych Posłańców Bożych, prosząc by strzegli nas na drogach życia.

Modlitwa do św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg poskromić raczy, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Modlitwa do św. Rafała Archanioła

Święty Rafale Archaniele, który czuwasz przed majestatem Bożym i z polecenia Stwórcy, byłeś przewodnikiem w niebezpiecznej wędrówce Tobiasza. Czuwaj nad drogami naszego życia, ostrzegaj przed niebezpieczeństwami jakie nas zgubić mogą Ty odpędzałeś demony i uzdrawiałeś mocą Bożą. Broń nas przed uległością złu, a gdy zdrowie i życie nasze zagrożone będzie, wstawiaj się za nami u Boga, przedstawiaj nasze sprawy i bądź nam pomocny. Amen.

Modlitwa do św. Gabriela Archanioła

Święty Gabrielu Archaniele, który byłeś zawsze zwiastunem dobrej nowiny, dopomagaj nam do spokojnego przyjmowania wszelkich wieści. Byśmy nigdy nie ulegali panice, a zawsze umieli zaufać Bogu, którego łaską jesteśmy umocnieni. Przyczyniaj się także do tego, aby oznajmiana nam prawda stawała się dla nas jasna i zrozumiała, byśmy umieli przyjąć to, co Bóg w swej dobroci nam objawia. Amen.

Magdalena Maraj
Foto: www.slowo.redemptor.pl