Newsy

Spotkanie księży wyświęconych w 1983 r. w Przemyślu

Wpisany przez Kuria Diecezjalna

W poniedziałek, 24 września w Dubiecku spotkali się księża wyświęceni przed 35. laty w Przemyślu przez abp. Ignacego Tokarczuka. Co roku takie spotkania odbywają się w parafiach, w których pracują księża z tego rocznika. W tym roku gospodarzem był ks. prałat Ryszard Panek, proboszcz i dziekan w Dubiecku. Spotkanie rozpoczęło się o godz 10.00 w zamku dubieckim, następnie o godz. 12.00 księża celebrowali dziękczynną Mszę Świętą w kościele parafialnym. Polecali w niej także zmarłych księży wychowawców i profesorów WSD w Przemyślu oraz zmarłych i chorych kolegów. Homilię wygłosił duktor roku ks. Wojciech Pietraszek. Po Mszy św. wszyscy spotkali się na obiedzie w zamku dubieckim, w którym uczestniczyli także księża pracujący w Dubiecku oraz senior ks. Karol Bryś, dawny misjonarz w Kamerunie, który wspominał swoją posługę na misjach.
Oto relacja fotograficzna z tego zjazdu.