Newsy

Tysiące wiernych na odpuście w Dębowcu

Wpisany przez Kuria Diecezjalna

W sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu zakończyły się czterodniowe uroczystości odpustowe ku czci Pięknej Pani z La Salette. W tym roku do dębowieckiego „Domu Matki” przybyło kilka tysięcy pielgrzymów. Większość dotarła pieszo. Przybyły nie tylko liczne grupy diecezjalne, ale również pielgrzymki z różnych stron Polski.

Niedziela odpustowa była dniem świętowania. Kulminacyjnym punktem odpustu, była uroczysta suma pontyfikalna o godz. 11.00, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił biskup Marek Mendyk, biskup pomocniczy diecezji legnickiej. W koncelebrze uczestniczyli także ks. Grzegorz Zembroń MS – prowincjał polskiej prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów, ks. Stanisław Ruszel – dziekan dekanatu gorlickiego, kapłani diecezjalni oraz księża Misjonarze Saletyni z różnych stron Polski.

W homilii biskup Mendyk zwrócił uwagę na wartość Słowa Bożego, jak podkreślił „Słowo Boże to lekarstwo na zatrute myśli. Słowo Boże zawsze ukierunkowane jest w konkretnym celu. Słowo Boże daje życie – życie wieczne”. W nawiązaniu do uroczystości odpustowych hierarcha podkreślił ważność uczestnictwa we Mszy świętej, jako symbolu poszukiwania prawdy i poznawania Boga z Pisma Świętego. Celebrans zachęcał do otwarcia się na Słowo Boże poprzez słuchanie i rozważanie Pisma Świętego.

Odwołując się do słów niedzielnej Ewangelii, kaznodzieja wskazał na osobę Maryi – Matki Zbawiciela, która do końca towarzyszyła swemu jedynemu Synowi w męczeńskiej drodze na Golgotę. Wpatrując się w postawę Maryi, a także umiłowanego ucznia Jezusa Chrystus – św. Jana, biskup wskazał na bardzo ważną więź i relację, która zapoczątkowana została z Chrystusowego Krzyża „Rozmowa Chrystusa z Matką Najświętszą i umiłowanym uczniem daje początek narodzin nowej wspólnocie. Z wysokości krzyża Jezus przelewa nową miłość – miłość rodzinną, która ma źródło w Nim samym” – mówił.

Z racji tegorocznego dziękczynienia za plony ksiądz biskup podziękował Bogu za tegoroczny czas żniw, jak mówił „Bóg jest głównym gospodarzem świata, dlatego w pierwszej kolejności w sposób szczególny składamy Mu uroczyste dziękczynienie za ten czas”.

Przed kończącym Eucharystię błogosławieństwem, odbyło się poświęcenie wieńców dożynkowych, które przyniosły ze sobą delegacje rolników z okolicznych parafii.

W tym roku do dębowieckiego „Domu Matki” przybyło kilka tysięcy pielgrzymów. Do stóp Płaczącej Pani przybyły liczne pielgrzymki piesze oraz rowerowe m. in z Rzeszowa, Tarnowa, Warszawy, Jasła i Gorlic.

Fot. N.J
Natalia Janowiec