Newsy

Z Palikówki na ołtarze – Jacek Krawczyk

11 września 2018 r. w Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej modlili się członkowie grup apostolskich, ruchów i stowarzyszeń. Podczas Mszy św. bp Jan Wątroba przywołał postać Jacka Krawczyka z Palikówki i mówił o przygotowaniach do jego procesu beatyfikacyjnego. Eucharystia była częścią uroczystości odpustowych ku czci Najświętszej Maryi Panny Rzeszowskiej.

Mszę św. poprzedziła adoracja Najświętszego Sakramentu, którą prowadził ks. Przemysław Jamro, diecezjalny duszpasterz Ruchu Apostolstwa Młodzieży. Eucharystii przewodniczył bp Jan Wątroba. W koncelebrze uczestniczyli m.in.: ks. Jan Szczupak, wikariusz biskupi ds. społecznych, ks. Stanisław Potera, asystent diecezjalny Akcji Katolickiej, ks. Daniel Drozd, asystent Rady Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Rzeszowskiej i ks. Piotr Gnat, dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji im. bł. Pawła VI w Rzeszowie.

W homilii bp Wątroba nawiązał do odczytanego w Liturgii Słowa fragmentu 1 Listu św. Pawła do Koryntian. „Święty Paweł zwracał się do skłóconej wspólnoty w Koryncie. Ludzie byli tam podzieleni na różne frakcje i stronnictwa, skłóceni w niezdrowej rywalizacji o to, kto jest doskonalszy. Po skarceniu i napomnieniu św. Paweł wyłożył im naukę o Kościele, który jest żywym organizmem, ciałem Jezusa Chrystusa. Każdy z nas od chrztu uczestniczy w tej wspólnocie i ma w niej swoją rolę. Przez zaangażowanie i aktywność możemy się przyczynić do wzrostu i rozwoju, piękna i zdrowia Kościoła, ale też możemy być przyczyną jego choroby  i brzydoty” – mówił biskup.

W drugiej części homilii kaznodzieja przywołał postać Jacka Krawczyka, zmarłego w 1991 r. studenta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jacek Krawczyk urodził się w Rzeszowie, a mieszkał w Palikówce. Podczas nauki w II LO w Rzeszowie rozpoczął pracę charytatywną w Domu Rencistów w Rzeszowie. Organizował spotkania dla pensjonariuszy, wspierał ich duchowo i materialnie. W 1985 r. rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym KUL. W Lublinie również zaangażował się w działalność charytatywną. Odwiedzał chorych w szpitalach, biednych w domach i osoby uzależnione w melinach. Pracował przez pewien czas w stacji pogotowia jako sanitariusz. W 1989 r. zdiagnozowano u niego chorobę nowotworową. Zmarł w wieku 25 lat. Ze względu na działalność na rzecz ubogich porównywany jest do bł. Piotra Jerzego Frassatiego.

Biskup Wątroba zwrócił się z prośbą do tych, którzy znali Jacka o przekazanie informacji na jego temat. „Wspomnienia osób, notatki i listy stanowią podstawę procesu informacyjnego przed wszczęciem procesu beatyfikacyjnego. Miejmy nadzieję, że wysiłki jego rodziny, przyjaciół z KUL i fundacji jego imienia, zakończą się sukcesem i będziemy mieć świętego z Rzeszowa. Wciąż potrzebujemy przykładu życia Ewangelią na co dzień; przykładu zaangażowania wszystkich swoich talentów, także cierpienia, dla budowania dobra ciała Jezusa Chrystusa, którym jest Kościół” – podkreślił bp Wątroba.

Główne uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Rzeszowskiej odbędą się 12 września w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Rzeszowskiej. Mszy św. w Ogrodach Bernardyńskich o godz. 18.00 będzie przewodniczył abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski. Podczas Mszy św. członkowie Rzeszowskiego Porozumienia na Rzecz Trzeźwości przekażą zebrane deklaracje abstynenckie i trzeźwościowe. (tn)

Zdjęcia: tn