Newsy

Zakończyło się zebranie plenarne KEP w Płocku

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

Duszpasterstwo młodzieży i rodzin oraz kontynuacja zdecydowanych działań mających na celu ochronę małoletnich przed nadużyciami – to główne tematy komunikatu z 380. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski.

380. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski miało miejsce 25 i 26 września w Płocku, z okazji obchodzonego w tym roku 450-lecia śmierci św. Stanisława Kostki, pochodzącego z diecezji płockiej. W komunikacie biskupi wyrazili wdzięczność bp. Piotrowi Liberze i diecezji płockiej za zaproszenie i gościnne przyjęcie.

„W trosce o odpowiedzialną i dojrzałą służbę młodym w Kościele, biskupi podjęli refleksję nad świadectwem życia i świętości św. Stanisława Kostki oraz nad aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed duszpasterstwem młodzieży” – czytamy w komunikacie. Podczas obrad została przedstawiona analiza różnych form duszpasterskiej troski o młodzież w Polsce oraz tematyka wystąpień przedstawicieli Episkopatu Polski na Synodzie Biskupów w Rzymie.

Jeden z punktów komunikatu biskupi poświęcili trosce o duszpasterstwo rodzin w kontekście przesłania Ojca Świętego Franciszka ze Światowego Spotkania Rodzin w Irlandii. Biskupi podkreślili, że „małżeństwo oparte na prawie naturalnym, jako związek kobiety i mężczyzny, otwarte na życie i silne Bogiem jest drogą do rozwoju człowieka, umocnienia Kościoła i odnowy Ojczyzny. Natomiast z niepokojem odnotowano próby indoktrynacji dzieci i młodzieży w ramach różnorodnych projektów ideologii gender”. Biskupi zwrócili się z prośbą do rodziców, by czuwali nad wychowaniem swoich dzieci w szkołach i innych placówkach wychowawczych. Zaproponowali też, by Niedziela Świętej Rodziny była dniem modlitw o świętość małżeństw i rodzin oraz dniem odnowienia przyrzeczeń małżeńskich.

Biskupi podkreślili w komunikacie potrzebę działań mających na celu ochronę małoletnich przed nadużyciami. „Stanowisko w tej sprawie jest ciągle aktualne i niezmienne: zero tolerancji dla grzechu i przestępstwa pedofilii w Kościele i w społeczeństwie” – napisali. Jeszcze raz potwierdzili „swoją zdecydowaną wolę walki z tym grzechem i przestępstwem, podkreślając konieczność troski o ofiary i potrzebę budowania kultury zdolnej do zapobiegania takim czynom”. Przypomnieli, że w diecezjach prowadzone są prace nad programem prewencji nadużyć względem nieletnich, obejmującym m.in. duszpasterstwo rodzin, wydziały katechetyczne, szkoły i przedszkola, wydziały duszpasterskie, Caritas, seminaria duchowne i formację permanentną kapłanów. Jak czytamy w komunikacie, biskupi podjęli decyzję o zebraniu danych statystycznych na temat tych nadużyć.

„Wiarygodne zgłoszenia obejmowane są dochodzeniem wstępnym, a ich wyniki przekazywane do Watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. Postępowanie w tej kwestii jest również zgodne z obowiązującym prawem państwowym” – napisali biskupi. W komunikacie zapowiedzieli również dokument ukazujący działania dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w Polsce. Ma się on ukazać pod koniec listopada i będzie odpowiedzią na List do Ludu Bożego papieża Franciszka.
Ponadto biskupi poinformowali o obchodach 40. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża, która przypada 16 października br.

W roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, biskupi udzielili pasterskiego błogosławieństwa Polakom w kraju i za granicą. Zachęcili również do modlitwy różańcowej, szczególnie podczas zbliżających się nabożeństw październikowych.

Tekst i zdjęcia KEP