Newsy

Zawierzenie Parafii Świętemu Józefowi Kaliskiemu

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

„O chwalebny święty Józefie, niezliczone są łaski i dobrodziejstwa, które wypraszasz dla potrzebujących”.

W dniach 6 i 7 września 2018 roku, 55 przedstawicieli parafii św. Józefa w Rzeszowie – Staromieściu wraz z ks. Waldemarem Dopartem i ks. Sławomirem Piętowskim, wzięło udział w pielgrzymce do Kalisza.

Uczestniczyli w pielgrzymce w Nadzwyczajnym Roku Świętego Józefa Kaliskiego do Narodowego Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu, aby zawierzyć siebie i swoje rodziny patronowi.

W Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu znajduje się cudowny obraz Świętej Rodziny nieznanego autora, namalowany ok. 1673 roku, w którym szczególną część odbiera Święty Józef. Obraz został ukoronowany koronami papieskimi 15 maja 1796 roku. W 1985 roku miała miejsce rekoronacja obrazu Świętej Rodziny. Święty Jan Paweł II 4 czerwca 1997 roku nawiedził bazylikę w Kaliszu i wypowiedział znamienne słowa: ,,To sanktuarium ma bowiem szczególne miejsce w dziejach Kościoła i Narodu. Jest ono znane w całej Polsce i jest nawiedzane przez rzesze pielgrzymów’’.

Pierwszego dnia pielgrzymi wzięli udział w uroczystej Eucharystii sprawowanej w intencji rodzin i obrony życia poczętego, której przewodniczył J Em. Kard. Kazimierz Nycz – Metropolita Warszawski, następnie był czas na osobistą modlitwę i zakup pamiątek. Drugiego dnia pielgrzymki, podczas Mszy Świętej w Kaplicy Cudownego Obrazu Świętego Józefa – patronowi zawierzono przybyłych, ich rodziny i całą parafię. Mogliśmy złożyć prośby i podziękowania a historię obrazu Świętego Józefa oraz o licznych cudach z nim związanych opowiedział zgromadzonym miejscowy diakon. W pielgrzymce brali udział także mężczyźni należący do Bractwa Św. Józefa.

Łaską Nadzwyczajnego Roku Świętego Józefa jest uzyskanie odpustu zupełnego. Taki odpust mogli uzyskać pielgrzymi modlący się w Kaliskim Sanktuarium.

W czasie pielgrzymki nawiedziliśmy także Toruń – Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Św. Jana Pawła II, zwiedziliśmy siedzibę Radia Maryja oraz najważniejsze punkty zabytkowej Starówki. W Licheniu – modliliśmy się w Bazylice Matki Bożej Licheńskiej, odprawiliśmy drogę krzyżową na Golgocie i zwiedziliśmy sanktuaryjny kompleks.
W Nadzwyczajnym Roku Świętego Józefa Kaliskiego, głównym celem pielgrzymki było Sanktuarium Św. Józefa, w którym znajduje się jedyny na świecie obraz Świętej Rodziny z papieskimi koronami oraz Zawierzenie Parafii Świętemu Józefowi Kaliskiemu.
Po spotkaniu ze Świętą Rodziną, czujemy się ubogaceni duchowo. Czas wspólnego pielgrzymowania dostarczył przedstawicielom parafii Św. Józefa w Rzeszowie wiele nowych przeżyć a także przekonanie, że nasz patron – Święty Józef, którego Kościół stawia na czele wszystkich świętych, może nam przyjść z pomocą w najróżniejszych potrzebach i życiowych trudnościach.

ks. Sławomir Piętowski