Artykuły Newsy

Bez rozważania tajemnic nie ma Różańca

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

“Bez rozważania tajemnic nie ma Różańca!” To piękne zdanie pozostawił nam Papież Leon XIII. Jest to nie jako odpowiedź na pytanie o sens odmawiania różańca – powtarzania Pozdrowienia Anielskiego. Wielu uważa różaniec za monotonną, a nawet nudną modlitwę. Jednak różaniec jest pięknym „spacerem” po życiu Jezusa do której zaprasza nas Maryja.

Rozpoczynamy październik. Ten miesiąc upłynie nam pod znakiem różańca. Codzienne nabożeństwa różańcowe mają pomóc nam przybliżyć się do Jezusa medytując tajemnice Jego życia. Nie jest to proste zadanie, jednak jeśli pozostaniemy tylko przy powtarzaniu wyuczonych regułek bez zagłębienia się w słowa i tajemnice faktycznie może być to dla nas nudna, monotonna modlitwa.

Trwamy także w miesiącu, gdy nasze myśli w sposób szczególny kierujemy ku objawieniom w Fatimie. Tam Maryja zaprasza nas do odmawiania różańca. Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny – Fatima 13.05.1917. Maryja ukazując się dzieciom z Fatimy co miesiąc przypominała im o potrzebie odmawiania tej modlitwy.

Maryja jest tą, która pokazuje nam zawsze na Jezusa. Pokazuje nam także gdzie mamy Go szukać gdy nam się zagubi. Tak jak Ona znalazła Go w świątyni, tak my powinniśmy Go właśnie tam szukać – w sakramentach. Ona jest także naszą Matką, nie bójmy się iść razem z Nią piękną drogą różańcową.

Każdego dnia w świątyniach będziemy oddawać Maryi różne troski i radości biorąc do ręki różaniec. Niech ten październikowy czas będzie szczególnym czasem zapatrzenia się w Jezusa przez Maryję. Przesuwając te małe ziarenka zebrane w różaniec, szeptając ciche Zdrowaś Mario, chciejmy zapatrzeć się w życie naszego Pana, by w naszej codzienności uczyć się być jak On.

Różaniec jest to modlitwa, którą bardzo ukochałem (…). Przedziwna w swej istocie i głębi (…). Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa (…) jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem przez serce Jego Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca, serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości (…). W tajemnicach radosnych widzimy (…) radość rodziny, macierzyństwa, przyjaźni, wzajemnej pomocy. W tajemnicach bolesnych rozważamy w Chrystusie (i razem z Jego Matką) wszystkie cierpienia człowieka. W tajemnicach chwalebnych odżywają nadzieje życia wiecznego. W Chrystusie zmartwychwstałym cały świat zmartwychwstaje – św. Jan Paweł II (Rzym 7 XI 1983).

Magdalena Maraj