Newsy

Kolbuszowa: obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

Biskup rzeszowski Jan Wątroba wziął udział w kolbuszowskich obchodach 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Poniedziałkowe uroczystości zainicjowała Msza święta w Kolegiacie Kolbuszowskiej.

Eucharystii w intencji Ojczyzny, a także poległych i pomordowanych w obronie ziemi polskiej przewodniczył biskup Jan Wątroba.

Centralnym punktem obchodów było odsłonięcie tablicy upamiętniającej 100. rocznicę odzyskania przez Polskę upragnionej wolności. Aktu odsłonięcia dokonał Prezydent RP Andrzej Duda, a jej poświęcenia biskup Wątroba.

Prezydent Andrzej Duda wygłosił krótkie przemówienie. W swoim wystąpieniu przywołał postaci ziemi kolbuszowskiej, przez lata walczące o wolność narodu polskiego. Wśród wielu wyróżnił m.in. Jana Bytnara, bohatera książki Aleksandra Kamińskiego”Kamienie na szaniec”oraz ks. Ludwika Ruczkę: „Ta ziemia doskonale wie o tym, że wolną Polskę uzyskiwało się nie tylko walką. Była także praca organiczna, w czasie zaborów dbano tu o tożsamość narodową nie tylko karabinem. Mam tu na myśli m.in. postać niezwykłego proboszcza, ks. Ludwika Ruczki, którego nazywają ojcem Sybiraków, bo po powstaniu styczniowym uratował wielu młodych ludzi. Wśród kolbuszowian, którzy zapisali polską tradycję niezłomności, nie sposób wymienić słynnego, znanego wszystkim Janka Bytnara ps. „Rudy”, żołnierza AK, bohatera „Kamieni na szaniec”, który tu się urodził. Tego, który nie uległ, nie sypnął, zachował hart ducha do samego końca i zmarł zakatowany przez Niemców”.

Fot. podkarpackie.pl
Natalia Janowiec