Newsy

Pomóżmy duszom czyśćcowym

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

„Człowiek będzie sądzony miarą swej miłości – albo jej braku. Kto świadczył miłość, wejdzie do życia wiecznego. Kto jej nie okazywał, będzie skazany na wieczną mękę”.

W dniach 1-8 listopada każdy wierny może uzyskać odpust zupełny (jeden w danym dniu), który ofiaruje się za zmarłych pokutujących w czyśćcu.

Warunkami dla uzyskania odpustu są:

1) pobożne nawiedzenie cmentarza;
2) odmówienie, choćby w myśli, modlitwy za zmarłych.
Wymagane jest też zachowanie zwyczajnych warunków odpustu, do których należą:
1) bycie w stanie łaski uświęcającej;
2) przyjęcie Komunii świętej;
3) odmówienie modlitwy w intencjach Ojca Świętego;
4) wyzbycie się wszelkiego przywiązania do grzechu nawet powszedniego.

Zdjęcia – Natalia Janowiec