Newsy

Przebierz się za świętego

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

31 października w wielu parafiach diecezji rzeszowskiej odbędą się Bale Świętych i Błogosławionych. Celem wydarzenia jest przeciwstawienie się pogańskiemu świętu Halloween. Barwne korowody oraz niebiańskie zabawy taneczne odbędą się m.in. w Rzeszowie, Jaśle, Kolbuszowej, Tarnowcu.

Wydarzenie ma również na celu przybliżyć wiernym postaci świętych i błogosławionych, których 1 listopada Kościół katolicki w sposób szczególny wspomina i oddaje cześć. To także zachęcenie do modlitwy, naśladowania oraz nawiązania nowych znajomości z orędownikami cieszącymi się chwałą nieba.

Jan Paweł II wielokrotnie powtarzał, iż – Świetych obcowanie to wyraz nieustającej łączności z Bogiem. Krocząc śladami wzorów największych świętych Kościoła katolickiego, Ojciec Święty odczytywał rzeczywistość i aktualność świata i Kościoła. Przez całe życie zachęcał do obcowania ze świętymi. Sam nawiązywał rożne relacje, utrzymywał stały kontakt. Przekonywał, że warto obcować ze świętymi, poszukiwać ich zwyczajnie pośród zwykłych ludzi, przyjaźnić się z nimi, wchodzić z nimi w głęboką zażyłość. Jak mawiał „kto z kim przestaje, takim się staje”.

Myślą Jana Pawła II organizatorzy zapraszają do udziału w wydarzeniu. Uczestnicy proszeni są o przebranie się za swego patrona bądź przyniesienie rekwizytu mogącego sygnalizować danego świętego bądź błogosławionego.

Natalia Janowiec