Newsy

Uroczystości jubileuszowe w Smerekowcu

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

W Smerekowcu odbyły się uroczystości odpustowe połączone z 200. rocznicą istnienia parafii św. Michała Archanioła. Uroczystościom przewodniczył biskup rzeszowski Jan Wątroba.

Tegoroczny jubileusz był niezwykle ważnym zarazem uroczystym wydarzeniem dla całej wspólnoty parafialnej. Uroczystości zbiegły się z odpustem ku czci św. Michała Archanioła, który od lat patronuje parafii.
W trakcie uroczystości wierni modlili się do Boga o potrzebne łaski oraz Bożą opiekę na każdy dzień życia. W modlitwach pamiętano także o zmarłych parafianach, ofiarodawcach, dobroczyńcach i budowniczych trudzących się przy wznoszeniu świątyni parafialnej.

Z racji tegorocznego jubileuszu odnowiono dzwon z roku 1922 oraz ufundowano dwa dodatkowe dzwony poświęcone pamięci Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II i św. Michałowi Archaniołowi. W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości i 200. rocznicy powstania parafii, biskup dokonał uroczystego poświęcenia tablic upamiętniających obydwa wydarzenia.

Fot. ks. Ł. Hendzel
Natalia Janowiec