Newsy

Wokół młodzieży. Spotkanie Rady Duszpasterskiej

Duszpasterstwo młodzieży, rodzina i ochrona małoletnich przez nadużyciami seksualnymi – to główne tematy podczas spotkania Rady Duszpasterskiej Diecezji Rzeszowskiej 6 października 2018 r. Spotkaniu przewodniczył bp Jan Wątroba. Wśród uczestników obrad był bp Edward Białogłowski.

Rada Duszpasterska spotkała się w Instytucie Pastoralno-Teologicznym w Rzeszowie. Podczas obrad bp Jan Wątroba przedstawił główne tematy 380. Zebrania Konferencji Episkopatu Polski, które miało miejsce 25 i 26 września br. w Płocku. Biskupi omawiali aktualne wyzwania stojące przed duszpasterstwem młodzieży i duszpasterstwem rodzin. Hierarchowie zapoznali się z opisem warunków życia młodych Polaków i ich oczekiwaniami wobec inicjatyw Kościoła. Mówiąc o rodzinach biskupi podkreślili, że małżeństwo oparte na prawie naturalnym, jako związek kobiety i mężczyzny, otwarte na życie i silne Bogiem jest drogą do rozwoju człowieka, umocnienia Kościoła i odnowy Ojczyzny. Kolejnym tematem była prezentacja działań mających na celu ochronę małoletnich przed nadużyciami seksualnymi z przypomnieniem zasady: zero tolerancji dla grzechu i przestępstwa pedofilii w Kościele i w społeczeństwie. Pasterze Kościoła w Polsce potwierdzili swoją zdecydowaną wolę walki z tym grzechem i przestępstwem, podkreślając konieczność troski o ofiary i potrzebę budowania kultury zdolnej do zapobiegania takim czynom. Kończąc wystąpienie bp Wątroba przypomniał o trwającej w niektórych parafiach diecezji rzeszowskiej peregrynacji relikwii św. Stanisława Kostki oraz zbliżających się wydarzeniach: Rzeszowskiej Procesji Różańcowej, XVIII Dniu Papieskim i Kongresie „Europa Christi”.

Ksiądz Rafał Flak, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej, przedstawił główne założenia realizowanego od 2017 r. dwuletniego programu duszpasterskiego pt. „Duch, który umacnia miłość”. Na rok 2018/2019 program skupia się wokół tematu: „Misja w mocy Bożego Ducha” z hasłem „W mocy Bożego Ducha” (symbolem są języki ognia). Celem społecznym programu jest prawidłowe wykorzystanie darów Ducha Świętego, które prowadzi zawsze do postawy służby czyli diakonii. Koncentrując się na przygotowaniu do sakramentu bierzmowania autorzy programu podkreślają, że Duch Święty uzdalnia bierzmowanych do bycia bezinteresownym darem dla innych. Biorąc pod uwagę ten cel program duszpasterski wskazuje związek otrzymanych darów Ducha Świętego z troską o szeroko pojęte dobro wspólne, które domaga się bardziej wyrazistej obecności w obszarze zarówno parafii jak również na szerszym forum społecznym, np.: w dziedzinie politycznej, gospodarczej, kulturowej, edukacyjnej i socjalnej.

Ksiądz Krzysztof Golas, diecezjalny duszpasterz młodzieży, przedstawił przygotowania i przebieg XV Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów wokół tematu „Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania”, które rozpoczęło się 3 października. Nawiązując do instrumentum laboris (dokumentu, który jest podstawą prac synodalnych), ks. Golas mówił o kryzysie w budowaniu relacji między młodzieżą a dorosłymi. Z ankiet, które młodzież wypełniała przed synodem wynika, że młodzi są zgodni, co do fundamentalnego znaczenia rodziny w ich życiu, nawet jeśli rodzina i więzi rodzinne przeżywają dziś wielkie trudności.

Ponadto głos zabrali: bp Edward Białogłowski, (na temat przygotowania do bierzmowania), ks. Stanisław Słowik, dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej (m.in. o remoncie ośrodka Caritas w Myczkowcach i otwarciu nowej siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie) i ks. Krystian Winiarski, prefekt WSD w Rzeszowie (o duszpasterstwie powołań).

W kończącej spotkanie dyskusji pojawiły się głosy na temat: neokatechumenatu jako drogi chrześcijańskiego i rodzinnego dojrzewania – Krystian Nowak; przygotowań do bierzmowania od strony sytuacji szkolnej i rodzinnej – Krystyna Rzucidło;  nauki rozmawiania i dyskusji na trudne tematy dotyczące religii dzieci i młodzieży – Cecylia Abram. (tn)

Zdjęcia – tn