Newsy

100 lat Szkoły, 100 lat Państwa

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

Szkoła Podstawowa nr 1 imienia Romualda Traugutta w Jaśle obchodziła jubileusz 100-lecia istnienia i działalności. Obchody połączone zostały z historycznym wydarzeniem jakim było odzyskanie niepodległości przez Polskę 11 listopada 1918 roku.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą pod przewodnictwem biskupa Edwarda Białogłowskiego w Jasielskiej Kolegiacie. W intencji pracowników, uczniów szkoły oraz odrodzonego państwa polskiego modlili się także: ks. Piotr Potyrała (wicedyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej), ks. Marian Putyra (dyrektor Okręgu Caritas w Jaśle), ks. Zbigniew Irzyk (dziekan dekanatu Jasło-Wschód), ks. Prałat Eugeniusz Królik i ks. Filip Mikuła.

W homilii biskup Białogłowski wspomniał historię szkoły, w której rozwój i działanie wpisali się m.in. biskup Antoni Gołaszewski, biskup przemyski w latach 1786-1824 oraz ks. Tomasz Wołowiec. Duchowni przez lata dbali o wysoki stopień rozwoju społecznego placówki. W nawiązaniu do tak ważnych jubileuszy, kaznodzieja przypomniał również losy Romualda Traugutta, patrona szkoły. Osoba niezwykłego Polaka – patrioty, dyktatora powstania styczniowego ściśle związana jest z historią Polski. Obecnie trwa jego proces beatyfikacyjny. To, co wyróżniało wielkiego generała, a więc miłość ku bliźniemu, wierność Bogu i Ojczyźnie, szlachetność i zaangażowanie, otworzyło drogę na ołtarze. W słowach skierowanych do uczniów i pracowników szkoły, biskup Edward zachęcał do żarliwej modlitwy o rychłą beatyfikację Romualda Traugutta, którego osoba oraz bohaterska postawa przepełniona miłością Boga, znacząco wpisuje się w dalsze dzieje szkoły.

Po Mszy świętej wszyscy zebrani udali się w barwnym korowodzie do budynku szkoły, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości.

Dzieje jasielskiej placówki siegają początków odrodzonej Polski, jednak działalność edukacyjna ma swój początek w roku 1788. Nauka odbywała się w czterech klasach w języku niemieckim. W czasie I wojny światowej budynek szkoły został całkowicie zniszczony. W roku 1918 placówka powróciła do pełnienia dawnej funkcji, została przemianowana na siedmioklasową szkołę powszechną z nowym programem nauczania.

Szkoła od początku swego istnienia dbała o wysoki rozwój wiary i patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży. Uczniowie chętnie uczeszczali na lekcje religii, a także kółka katechetyczne.

W czasie II wojny światowej budynek szkoły został zajęty przez wojska hitlerowskie. Zniszczeniu uległy cenne dokumenty i pamiątki należące do szkolenego archiwum. W związku z trwającą wojną wprowadzono tajne nauczanie. Mimo niebezpieczeństw i zagrożenia życia, edukacja sprowadzała się ku głoszeniu prawd i wartości moralnych.

Po zakończeniu II wojny światowej szkoła powróciła do publicznej działalności. Kształci i wychowuje w duchu wiary, równości, prawdy, tolerancji i Ewangelii.

Fot.N.J
Natalia Janowiec