Newsy

44 księży zdało egzamin proboszczowski

Wpisany przez Tomasz Nowak

Rzeszów: 44 księży wyświęconych w 2003, 2004, 2005 i 2006 r. zdało pozytywnie egzamin proboszczowski. 26 listopada 2018 r. w Domu Diecezjalnym Tabor odbyła się ostatnia tura takich egzaminów. W przyszłym roku będzie obowiązywać nowa formuła przygotowania do objęcia urzędu proboszcza w diecezji rzeszowskiej.

Egzaminy rozpoczęły się od modlitwą w kaplicy Domu Diecezjalnego Tabor, którą poprowadził ks. Paweł Synoś, delegat biskupa ds. formacji stałej kapłanów. Następnie księża z poszczególnych roczników rozeszli się po salach Domu Diecezjalnego Tabor, gdzie odbyły się egzaminy. Księża wyświęceni w 2003 r. zdawali egzamin z prawa kanonicznego i administracji parafii (egzaminowali: ks. Janusz Sądel i ks. Józef Kula); wyświęceni w 2004 r. – z teologii pastoralnej i katechetyki (ks. Jan Szczupak i ks. Marek Winiarski); w 2005 r. – z teologii moralnej, liturgiki i homiletyki (ks. Andrzej Garbarz, ks. Tomasz Bać i ks. Tomasz Nowak); w 2006 r. – z Pisma Świętego i teologii dogmatycznej (ks. Marek Dzik i ks. Jerzy Buczek).

Były to ostatnie tego typu egzaminy. 28 września 2018 r. bp Jan Wątroba podpisał dekret w sprawie przygotowania księży do objęcia urzędu proboszcza w diecezji rzeszowskiej, który zmienia dotychczasową formułę. Od 2019 r. nie będzie już egzaminów, nadal natomiast pozostanie część wykładowa, jednak bardziej skoncentrowana na zagadnieniach praktycznych. Wśród propozycji tematów opracowanych przez ks. Pawła Synosia znajdują się takie zagadnienia jak: budowanie relacji z osobami konsekrowanymi oraz zatrudnionymi w parafii; duszpasterstwo rodzin w sytuacjach szczególnych; właściwe postępowanie w delikatnych sprawach duszpasterskich w kancelarii parafialnej (poronienie i pogrzeb dziecka poczętego, śmierć dziecka, procedura postępowania w wypadku deklaracji przez wiernego wystąpienia z Kościoła katolickiego); współpraca parafii i szkoły; formy zatrudnienia i administracja dobrami kościelnymi; konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych; parafia w odniesieniu do administracji państwowej; relacje z władzami samorządowymi; miejsce ruchów i wspólnot kościelnych w życiu parafialnym.

Formuła z egzaminami została wprowadzona w  2011 r. Od tego czasu księża mający 12, 13, 14 i 15 lat kapłaństwa co roku uczestniczyli najpierw w wykładach, a następnie zdawali egzaminy z różnych dziedzin teologii i prawa kanonicznego. Zdanie egzaminu proboszczowskiego nie było i nie jest jednoznaczne z otrzymaniem funkcji proboszcza. W diecezji rzeszowskiej księża zostają proboszczami mając za sobą średnio dwadzieścia lat kapłaństwa. (tn)

Zdjęcia: kt