Newsy

Brzyska: Wieczór Uwielbienia

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

W niedzielę 18 listopada o godz. 18.00 w naszym kościele parafialnym
w Brzyskach miał miejsce Wieczór Uwielbienia prowadzony przez naszą młodzież należącą do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i księdza Damiana Ziembę, byłego wikarego w parafii w Dąbrówce – Gamrat, a obecnie wikarego w parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego
w Rzeszowie i Diecezjalnego Duszpasterza wspólnoty charyzmatycznej „MIRIAM”.

Tematem przewodnim Wieczoru Uwielbienia były słowa zaczerpnięte z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian: „Gdzie Duch Tam Wolność”. Na to wydarzenie przybyli bardzo licznie wierni nie tylko z naszej parafii, ale także z sąsiednich parafii naszego dekanatu
i z poza dekanatu. Każdy mógł wysłuchać katechezy ks. Damiana, w której mówił między innymi o tym, że: „Wolność w Jezusie Chrystusie otrzymujemy dzięki Łasce Ducha Świętego”. Mogliśmy adorować Pana Jezusa ukrytego
w Najświętszym Sakramencie śpiewając pieśni razem z naszą młodzieżą należącą do KSM, ale najważniejsze to otrzymać indywidualne błogosławieństwo przez nałożenie rąk kapłanów. Wieczór Uwielbienia zakończył się o godz. 20.00.

Wszystkim za udział w tym przepięknym wydarzeniu dziękujemy i zapraszamy na kolejne Wieczory Uwielbienia w naszej parafii w Brzyskach, a następny jak Pan Bóg pozwoli będzie w Nowym Roku w styczniu.

Szczęść Boże!!!

Ks. Józef Płoch
Wikariusz z Brzysk