Newsy

Ostatnie dni peregrynacji relikwii św. Stanisława

Dobiega końca peregrynacja relikwii św. Stanisława Kostki w wybranych parafiach diecezji rzeszowskiej. 29 listopada 2018 r. relikwie przebywały w parafii św. Krzyża w Rzeszowie, gdzie modlili się studenci z koła akademickiego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Zakończenie peregrynacji odbędzie się 2 grudnia w parafii św. Mikołaja w Rzeszowie.

Głównym nabożeństwem w kościele św. Krzyża, podczas którego modlili się studenci były nieszpory. Nabożeństwu przewodniczył ks. Paweł Ślawski, asystent akademickiego Koła KSM działającego przy Uniwersytecie Rzeszowskim. W nieszporach uczestniczyli diakoni: Grzegorz Petka i Jakub Oczkowicz.

W homilii ks. Ślawski, po przypomnieniu głównych etapów życia św. Stanisława, zwrócił uwagę na aktualność jego ideałów. „Żyjąc w XXI wieku nie powtórzymy dokładnie czynów św. Stanisława Kostki. Naszym zadaniem jest zrozumienie ducha tego świętego i rozpoczęcie jego naśladowania. (…) Nie dał się zwieść mirażowi wygodnego życia dodatkowo zabezpieczonego majątkiem rodziców. Potrafił przeciwstawić się panującym modom i naciskom grupy, która zapraszała do imponowania swoją wielkością i bogactwem oraz uczynienia z życia jednej wielkiej rozrywki” – podkreślił duchowny.

Kaznodzieja zauważył, że św. Stanisław miał jasne cele w swoim życiu, do których konsekwentnie dążył. „Nasz patron miał silną osobowość, miał swoją klasę i swój styl, i co ważne, do końca zachował wolność. To nie był człowiek targany namiętnościami, który nie wie, po co żyje, jest znudzony i apatyczny, żądający od innych, a nie dający nic od siebie. Nie pozwalał sobie na eksperymenty w poszukiwaniu szczęścia” – mówił asystent KSM.

Po nieszporach odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu. Na zakończenie modlitwy Anna Łątka, sekretarz akademickiego koła KSM, odczytała akt oddania Panu Bogu przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki wszystkich zaangażowanych w działalność koła akademickiego. Modlitwa zakończyła się ucałowaniem relikwii św. Stanisława.

Peregrynacja relikwii św. Stanisława w diecezji rzeszowskiej zaczęła się 18 września 2018 r. w Libuszy. Relikwie św. Stanisława Kostki odwiedzają parafie, w których znajdują się oddziały KSM. W sumie św. Stanisław odwiedził już 64 z 67 zaplanowanych parafii. 30 listopada relikwie będą w parafii w Bratkowicach, a 1 grudnia – w parafii Chrystusa Króla w Rzeszowie. Zakończenie peregrynacji odbędzie się 2 grudnia w parafii św. Mikołaja w Rzeszowie. (tn)

Zdjęcia: tn