Święci

Święta Cecylio, módl się za nami!

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

Od III wieku kościół rzymskokatolicki i prawosławny chlubi się Świętą Cecylią – dziewicą męczennicą, patronką muzyki kościelnej. W IX wieku nienaruszone ciało Świętej Cecylii odnaleziono w katakumbach i przeniesiono do rzymskiej bazyliki na Zatybrzu, gdzie spoczywa do dziś.
W 1600 roku utalentowany rzeźbiarz Stefano Maderno wyrzeźbił w marmurze jej sylwetkę w uśpieniu, jakże piękną i poruszającą, przy której, będąc w Rzymie, warto zamyślić się nad ludzkim losem, który zawsze jest w rękach Boga, nad muzyką, która swoją harmonią, tą czułą modlitwą płynącą z głębi wrażliwej duszy, prowadzi prosto do niebieskich połonin.

Miłość – Śmierć – Piękno – Muzyka – to cztery żywioły uosobione w bohaterskiej i jakże poruszającej postaci Świętej Cecylii. Błogosławione niech będą wszystkie starania solistów, chórów, orkiestr, zespołów muzycznych dla większej Bożej chwały i ku pokrzepieniu ludzkich serc!
Na cześć Świętej Cecylii napisałem pieśń, którą z wielkim oddaniem śpiewa Chór „Sancta Familia” Parafii Świętej Rodziny w Rzeszowie.

Święta Cecylio, módl się za nami,/ zejdź tu na ziemię wraz z aniołami,/ i śpiewaj z nami Boży hymn,/ by słowa pieśni zmienić w czyn. // Nastrój nam głosy, odwagi dodaj,/ niech płyną pieśni prosto do Boga,/ usłysz wołanie naszych serc,/ udziel pomocy w każdy dzień.// Święta Cecylio, módl się za nami,/ dodaj otuchy, wspieraj łaskami,/ byśmy śpiewali z całych sił/ Miłości Bożej wieczny hymn.

Z serdecznym rozrzewnieniem wspominam nieżyjącego już Ojca Cherubina Pająka OFM z bernardyńskiego klasztoru w Rzeszowie, oddanego duszpasterza, muzykologa, poetę, założyciela Studium Organistowskiego w Rzeszowie, które właśnie obchodzi swoje 25-lecie. W pamięci mam jego poruszające wiersze, jak choćby ten, o sztuce i jej powołaniu.
Sztuko,/ ja mimo wszystko wierzę w twe tchnienie,/ pod tym warunkiem, że z uwielbieniem/ będziesz dla Boga, dla świata wzorem,/ miłości pięknem, a nie pozorem.

Andrzej Szypuła