Newsy

Betlejemskie Światło Miłości w Jaśle

Wpisany przez Natalia Janowiec

Betlejemskie Światło Miłości po raz kolejny zawitało do Jasła. Jego uroczyste przekazanie odbyło się w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 

Symbol Bożego pokoju, nadziei, jedności i miłości odebrali duchowni, siostry zakonne, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, instytucji, stowarzyszeń oraz młodzieży.

Uroczystość zaingurowała Msza święta, której przewodniczył ks. Zbigniew Irzyk – dziekan dekanatu Jasło-Wschód.  W homilii mówił m.in. o symbolice i znaczeniu światła z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem.

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności”. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Każdego roku dziewczynka lub chłopiec odbiera Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Płomień trafia następnie do katedry wiedeńskiej, a stamtąd, dzięki skautom, niemal do wszystkich krajów Europy. Polscy harcerze uczestniczą w wielkiej sztafecie przekazywania betlejemskiego światła pokoju od 1991 roku. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów.

Uroczyste przekazanie płomienia diecezji rzeszowskiej miało miejsce 16 grudnia w kościele pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie. Uroczystościom przewodniczył biskup Jan Wątroba.

 

Fot. N.J, ks. Ł. Hendzel