Newsy

Braterstwo księży. Adwentowy dzień skupienia

„Nie ma prawdziwej więzi między kapłanami, gdy nie ma w nich świętości życia” – mówił ks. Artur Progorowicz do księży diecezji rzeszowskiej podczas adwentowego dnia skupienia. 3 grudnia 2018 r. w kaplicy Domu Diecezjalnego Tabor w Rzeszowie duchowni wysłuchali konferencji na temat kapłańskiego braterstwa i uczestniczyli w adoracji Najświętszego Sakramentu.

Dzień skupienia w kaplicy Domu Diecezjalnego Tabor w Rzeszowie odbył się w dwóch turach, o godz. 15.00 i 19.00. Na wszystkich spotkaniach konferencje wygłosił ks. Artur Progorowicz, zastępca diecezjalnego ojca duchownego, proboszcz parafii św. Jana Kantego w Ustrobnej.

Tematem konferencji były biblijne podstawy braterstwa kapłańskiego. Prelegent podkreślił, że podstawą więzi między księżmi jest świętość życia, która opiera się na głoszeniu słowa Bożego oraz sprawowaniu sakramentu Eucharystii i sakramentu pojednania. „Więzi braterskie między kapłanami wzmacniają się, gdy każdy z nas realizuje trzy cele w obrazie ołtarza, ambony i konfesjonału. Te trzy «obszary» naszej aktywności są zasadniczą drogą uświęcenia każdego kapłana, a więzi braterskie się wzmacniają, gdy opierają się na świętości życia kapłańskiego. Nie ma prawdziwej więzi między kapłanami, gdy nie ma w nas świętości życia. Żadne formy życia towarzyskiego, koleżeńskich przysług, sympatii, wspólnych zainteresowań, choć również ważne i potrzebne, nie są w stanie zapewnić takiej siły więzów braterskich i prawdziwego wzajemnego zrozumienia i zaufania, jak osobiste, pełne zaangażowanie się w realizację kapłańskiej misji w tej postaci, jaką ukazał Jezus” – podkreślił duchowny.

Ksiądz Progorowicz wiele miejsca poświęcił zasadom funkcjonowania wspólnoty braterskiej księży inspirowanym 18 rozdziałem Ewangelii wg św. Mateusza. „Jezus przestrzega przed niebezpieczeństwem irracjonalnej, wprost infantylnej rywalizacji o wyższą pozycję. Odwołuje się do przykładu dziecka i wyjaśnia, że na poziomie zrozumienia tajemnic Bożego Królestwa, wszyscy jesteśmy na poziomie dzieci” – mówił. Omawiając kolejny warunek braterskiego życia prelegent podkreślił potrzebę unikania słów i postaw, które mogą odwodzić innych od Boga. „Rozpadnie się każda braterska wspólnota, która zamiast pociągać się wzajemnym, dobrym przykładem, obniża swój duchowy i moralny poziom. Jezus nie pozostawia człowieka bezsilnym czy bezradnym wobec gorszycieli. Daje radykalne zalecenia. Należy odciąć się od nich, zdystansować od ludzi, którzy źle na nas wpływają, niszczą naszą wiarę i gorliwość chrześcijańską” – radził.

Następne dwie zasady dotyczyły troski o braci kapłanów zanim wejdą na drogę grzechu i upomnienia braterskiego. „Nie chodzi o to, by «robić się dobrym», gdy ktoś już pogrążył się w grzechu, gdy często można było w ogóle nie dopuścić do upadku” – zauważył zastępca diecezjalnego ojca duchownego.

Dwie ostatnie zasady życia w braterstwie dotyczyły konieczności wspólnej modlitwy i wzajemnego przebaczania.

Po konferencji odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu. Nabożeństwo w Domu Diecezjalnym Tabor o godz. 15.00 prowadził  ks. Łukasz Jasek, wikariusz parafii farnej w Strzyżowie; o godz. 19.00 – ks. Krzysztof Kołodziejczyk, wikariusz parafii św. Stanisława w Boguchwale.

Ksiądz Kołodziejczyk oparł modlitwę podczas adoracji o proroctwo Izajasza dotyczące świątyni Pana. Odwołując się także do Jezusa wyrzucającego kupców z  świątyni mówił o potrzebie nawrócenia: „Prosimy Cię Panie, daj nam łaskę opamiętania. Daj nam światło, użyj bicza Twoich słów i wszelkiego innego działania, żebyśmy przywrócili naszej godności kapłańskiej właściwą świętość. Wejdź do naszej jaskini zbójców i pomóż nam uwolnić się od łupów, których kurczowo się trzymamy” – mówił.

1 grudnia na adwentowym dniu skupienia w Sędziszowie Młp. i w Dębowcu modlili się księża z południowej części diecezji rzeszowskiej. (tn)

Zdjęcia: tn