Newsy

Dzień skupienia: Maryja – sekret Bożego piękna

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

W dniu 08.12.2018 w Domu Diecezjalnym Tabor w Rzeszowie odbył się dzień skupienia dla dwóch grup Odnowy w Duchu Świętym: Miriam i Emaus, których Pasterzem jest ks. Damian Ziemba. Tematem przewodnim było zagadnienie: Maryja – sekret Bożego piękna.

Co było sekretem Maryi? Co sprawia, że wszyscy mniej lub bardziej wrażliwi czujemy jej piękno, że poznając ją bardziej tak mocno w Niej się zakochujemy?
Grecki mistyk Dionizy Areopagita tak się modlił “Pragnę aby Twoja „Ikona” Matko Boża, odbijała się stale w zwierciadle duszy i zachowała ją czystą aż po kraniec wieków. Podnoś pochylonych ku ziemi i daje nadzieję tym, którzy uznają i naśladują wieczny wzór piękna”.

Ten męczennik do końca życia z wiarą głoszący Słowo Boże na pewno widział piękno Niepokalanej, im więcej ją widział i kontemplował tym bardziej Maryja tym pięknem promieniowała. Jak aktualna jest ta modlitwa z V wieku czuje każdy, kto poznaje Maryję.

Piękno jest naszym powołaniem mówił podczas I konferencji do uczestniczących w niej wspólnot Miriam i Emaus nasz pasterz – ks. Damian Ziemba.

Możemy postawić znak równości między powołaniem i pięknem. Utwierdzają nas w tym teksty biblijne, przykładowo Św. Paweł w Liście do Efezjan (Ef 1,4) pisze: „W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem”. Zatem musimy, idąc przez życie, czy jako matka, czy ojciec, czy ksiądz, czy ktokolwiek inny zawsze nieść w sercu jeden cel -być świętymi i pięknymi.

Maryję, ale też przecież i nas Bóg powołał i wybrał przed stworzeniem świata. Pragnieniem Boga jest abyśmy mogli w przyszłości stanąć przed Nim z czystym i nieskalanym sercem, tak jak zawsze mogła przed nim stawać Maryja. A czy wiemy kim była Dziewica Maryja? Wiemy, że na początku była zwyczajną, skromną i prostą dziewczyną. Mieszkała w krainie, która uznawana była za pogańską w miejscowości Nazaret. Podróżni omijali Nazaret – jej rodzinne miasto, ale Pan Bóg Nazaretu nie omija – przypomniał nam pasterz.

To właśnie w tym mieście Bóg postawił Maryję – czystą i niewinną dziewczynę, której powierzył misję odzierania nas ze szpetoty i brudu. To dzięki Oblubienicy Ducha Świętego możemy tak wiele odkryć w Kościele.

Pismo Święte wielokrotnie zachwyca się pięknem Matki naszego Boga. Czytając Słowo Boże możemy wielokrotnie zgłębić tajemnicę Maryi, i im bardziej poznajemy Maryję, tym bardziej sami stajemy się piękni.

Świat zachodu odrzucając Biblię a co za tym idzie Niepokalaną idzie w nicość, wchodzi w pustkę i brzydotę – kontynuował nasz pasterz. Bóg, kiedy stwarzał człowieka uczynił nas odbiciem piękna i jak pisał Święty Tomasz z Akwinu to grzech skazał nas na braki, na utratę fizycznego piękna, zniszczył naszą wewnętrzną jasność, świętość – czyli wszystko to, co czyniło nas pięknymi.

To nasza niebieska Matka ma nas przywrócić do Bożego piękna, to właśnie Ją podarował nam Bóg jako naszą drogę do piękna. Od chwili Zwiastowania cały Kościół napawa się pięknem Maryi, jej piękno nas napełnia, umacnia i daje nam siłę. Tylko Ją Bóg zachował od grzechu pierworodnego i zło Jej nie dotknęło i nie zabrudziło.

Bóg pierwszy nosił Ją w Swym sercu a jej sekretem jest Słowo Boże. To my decydujemy o słuchaniu a co za tym idzie o przyjęciu Słowa Bożego. To nasza własna decyzja stanowi o tym, czy staniemy się piękni czy nie. Nasze poznawanie Pisma to świadectwo naszej dojrzałości i naszego rozwoju.

Maryja, tak jak nasz Bóg jest niezwykle delikatna i czuła. Nikt tak jak Ona nie potrafi rozpoznawać śladów Ducha Świętego i być gotową na Boże prowadzenie.

Sekretem Maryi jest też ,to co obecnie możemy nazwać Lectio Divina. Maryja słuchała Boga, zachowywała Słowo Boga, rozważała Jego Słowo a ostatecznie je wypełniała całym swoim życiem. Jej cztery kroki do Świętości i piękna. Maryja to postać czynu, pozornie cicha, ale kiedy potrzeba pełna działania. Uważnie słucha i pokazuje nam, że piękno rodzi się ze słuchania.

Błogosławieni Ci, którzy słuchają Słowa. Dla Maryi Słowo było wszystkim. Możemy tylko starać się podążać Jej przykładem i uważnie słuchać, by w odpowiedniej chwili odpowiedzieć nasze własne Fiat, jak odpowiedziała Dziewica Maryja Archaniołowi Gabrielowi. Dlatego właśnie my musimy często brać Pismo Święte do rąk by szukać odpowiedzi na nasze pytania i naszą własną drogę życia. Pasterz zakończył pierwszą konferencję myślą, że Słowo dotyczy każdego z nas a Bóg wybierając Maryję i wchodząc w Jej życie, wchodzi w życie każdego z nas.

Kolejna konferencja w Dniu Czuwania była zanurzeniem się w Słowo. Za sprawą pasterza, który przybliżył nam wizje Anny Katarzyny Emmerich i jej obraz Nazaretu zawitaliśmy do małego domku, gdzie miało miejsce Zwiastowanie. Tam Bóg dając nam moc łaski podarował nam Maryję. Ona przyjęła Słowo i podążała drogą tego Słowa, aż Słowo stało się Ciałem.

W kolejnej części spotkania poznaliśmy też nową metodę modlitwy – skrutację. Skrutacja to metoda czytania Biblii z wykorzystaniem odnośników biblijnych do innych ksiąg. Termin pochodzi od łacińskiego słowa scrutatio („badanie”). Podstawą dla metody skrutacji jest zasada „Pismo wyjaśnia samo siebie”. Według tej zasady istotne dla wierzącego fragmenty Biblii są powiązane ze sobą, a czytając je i porównując można zrozumieć przesłanie, które Biblia kryje. Jako podstawę biblijną podaje się: „Badacie (skrutujecie) Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo.” (J 5,39).

Dzięki skrutacji przygotowanych uczestnikom materiałów weszliśmy w głęboką modlitwę i mogliśmy zadać sobie pytanie – czy prawdziwie pozwalamy Jezusowi rodzić się w sobie, tak jak pozwoliła na to Maryja?

Nasze spostrzeżenia omawialiśmy pracując w grupach, dzieląc się tym co nas dotknęło, aby w Godzinie Łaski oddać to wszystko najpiękniejszej i najlepszej Matce, jaką ofiarował nam Pan – Maryi.

autor: Kasia Z.