Newsy

Maryja Niepokalana – Patronką Gorlic

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

8 grudnia b. roku o godz. 11.30 w gorlickiej bazylice odbyły się uroczystości odpustowe ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – Patronki Parafii, ale również PATRONKI MIASTA – PANI GORLICKIEJ.

Uroczystość odpustową rozpoczęła Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem bp. Stanisława Jamrozka – biskupa pomocniczego Diecezji Przemyskiej, z udziałem ks. dziekana Stanisława Ruszela oraz księży: Jerzego Gondka, Stanisława Koguta, Marka Urbana – proboszczów gorlickich parafii.

Mszy świętej rokrocznie towarzyszy piękny lokalny zwyczaj „Maryjek”. Wprowadzone zostały one w procesji na wejście przez feretron Niepokalanej Gorlickiej. Feretron ten jest pamiątką ustanowienia w 2014 roku Maryi Niepokalanej – Patronką naszego miasta oraz wyrazem miłości i czci, jaką darzymy Matkę Jezusa. Najświętsza Maryja Panna towarzyszyła przez wieki Gorliczanom, którzy nieustannie mocno wierzą w Jej opiekę i wstawiennictwo. W historii miasta Pani Gorlicka była potężnym Orędownikiem u Boga.

W tym roku w Eucharystii odpustowej uczestniczyła ponad pięćdziesięcioosobowa grupa Maryjek. Są to dziewczęta – obecnie najczęściej uczennice gimnazjów i liceów – ubrane w białe suknie i niebieskie welony. W dłoniach trzymają płonące lampki – symbol ofiarnej miłości Boga.
Tradycja gorlickich „Maryjek” sięga lat 1709-11, kiedy to Podkarpacie nawiedziła epidemia tzw. „morowego powietrza”. Ówczesna właścicielka gorlickich posiadłości miała doznać we śnie proroczej wizji: zaraza ustąpi, gdy dziewczęta noszące imię Matki Bożej obejdą granice parafii, modląc się o miłosierdzie i powstrzymanie śmierci. Postąpiono zgodnie z jej snem, który uznano za natchniony przez Ducha Świętego. Morowe powietrze ustąpiło, a na pamiątkę tamtego wydarzenia wdzięczni gorliczanie każdego roku wraz z kolejnymi grupami „Maryjek” składają hołd dziękczynny Bogu i Matce Bożej.
Homilię w czasie Eucharystii wygłosił ks. Biskup Stanisław Jamrozek podkreślając, że Niepokalana winna być dla nas Nauczycielką czytania Pisma Świętego. Ona uczy nas postaw odnoszących się do Słowa Bożego poprzez chętne słuchanie, pokorne uwierzenie, rozważanie, przekazanie go innym oraz wypełnianie czyli dawanie świadectwa.

Niezwykle uroczysta oprawa liturgiczna, śpiewy (schola, chór parafialny), obecność „Maryjek”, Dziewczęcej Służby Maryjnej, Bractwa Kurkowego Dworu Karwacjanów wpłynęły na głębokie przeżycie tej uroczystości oraz (mamy nadzieję) większy entuzjazm wiary i przeżywania tajemnicy Niepokalanego Poczęcia NMP.

Uczestnicy Odpustu będąc w świątyni mogli „skorzystać” z GODZINY ŁASKI (8 grudnia 12.00 – 13.00). Z tą godziną modlitwy wiąże się objawienie. Matka Boża ukazując się pielęgniarce Pierina Gilli powiedziała: ,,Jestem Niepokalane Poczęcie”, Jestem Pełna Łaski”. Życzę sobie, aby w południe, każdego roku w dniu 8 grudnia obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie, w tej godzinie, ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia”.

Tradycyjnie na zakończenie Mszy Świętej Ks. Biskup zawierzył wszystkich mieszkańców miasta Maryi Niepokalanej – Pani Gorlickiej. Radujemy się, że to ŚWIĘTO PATRONALNE GORLIC wchodzi na trwale w kalendarz liturgiczny naszego miasta.

Po Mszy świętej wieczornej Chór po przewodnictwem Pana Marcina Fejklowicza odśpiewał AKATYST ku czci Bogarodzicy. Jest to rodzaj hymnu liturgicznego, który wywodzi się z liturgii bizantyjskiej, a treścią jest oddanie chwały Matce Bożej.

Marta Przewor
Zdjęcia ks. Tomasz Mycio