Newsy

Mass media, a katecheza – kongregacje katechetyczne

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

Mass media w edukacji katechetycznej. Zagrożenie czy współczesna forma ewangelizacji? To temat przewodni grudniowych kongregacji katechetycznych w Rzeszowie i Jaśle.

W Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie, odbyła się kongregacja katechetyczna dla sióstr zakonnych i katechetów świeckich z centralnej i południowej części diecezji rzeszowskiej. Spotkanie zostało poprzedzone Mszą świętą w kaplicy seminaryjnej w intencji biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby, którą koncelebrowali: ks. dr Marek Winiarski oraz ks. dr Krzysztof Budzyń.

W czasie kongregacji katecheci wysłuchali wykładu nt. roli, znaczenia i zastosowania mass mediów w katechezie. Prelekcję wygłosiła mgr Natalia Janowiec (doktorantka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z zakresu nauk o mediach).
W pierwszej części wykładu zabrani zapoznali się z ogólną charakterystyką mass mediów. Już na wstępie prelegentka podkreśliła, że „mass media są bardzo ważnym narzędziem współczesnej ewangelizacji. Dają możliwość dawania świadectwa wiary w Boga. Umożliwiają Jego odkrycie i poznanie Jego słowa”. Powołując się na naukę Ojca Świętego Jana Pawła II, prelegentka zaprezentowała najważniejsze wartości i bogactwa przekazu katechetycznego znajdującego swoiste źródło we wszelkiego rodzaju mass mediach.

W drugiej części prelekcji katecheci mieli możliwość zapoznania się z najbardziej popularnymi środkami masowego przekazu, których zastosowanie we współczesnej edukacji katechetycznej spotyka się z coraz większą popularnością i uznaniem.
Po wygłoszonej prelekcji odbyła się dyskusja,w czasie której słuchacze zadawali pytania.

Natalia Janowiec – absolwentka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Pracę dyplomową pt. „Świętych obcowanie w relacji medialnej i świadków na przykładzie życia św. Jana Pawła II” napisała pod kierunkiem ks. dr Sławomira Soczyńskiego oraz konsultacją krad. Stanisława Dziwisza.

Obecnie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II pod kierunkiem ks. dr hab. Michała Drożdża, prof. UPJP II w Krakowie (dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, kierownika Katedry Mediów i Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, specjalisty z zakresu nauk o mediach, delegata do spraw mediów) pisze pracę doktorską nt. modeli komunikowania i ich wartości w nauczaniu i działaniu Ojca Świętego Jana Pawła II.
Od 2014 roku współpracuje z Niedzielą Rzeszowską oraz stroną internetową diecezji rzeszowskiej. W roku 2014 otrzymała medal ,,MaterVerbi’’ przyznawany przez Redakcję Tygodnika „Niedziela”.

Kongregacja katechetyczna dla sióstr zakonnych i katechetów świeckich z południowej części diecezji rzeszowskiej, odbędzie się 15 grudnia w Jaśle.

Zdjęcia – E.J