Newsy

„Według wiary waszej niech wam się stanie”

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

Już po raz drugi w parafii Chrystusa Króla w Jaśle odbył się Wieczór Medytacyjny „ W Sercu Jezusa”, który zgromadził wiernych z Jasła oraz okolic.

Tematem przewodnim naszego spotkania były słowa z Ewangelii wg św. Mateusza: „Według wiary waszej niech wam się stanie”.

Spotkanie rozpoczęliśmy od uroczystego wprowadzenia oraz odczytania perykopy z Pisma Świętego.

Po wysłuchaniu Ewangelii- świadectwo życia oraz refleksję, w oparciu o Słowo wygłosił do nas Piotr Pykosz – energiczny, radosny, zarażający optymizmem licencjonowany matematyk, z tytułem magistra teologii. Całość jego wystąpienia można podsumować emocjonalnym i świadomym krzykiem: „Jezusie Synu Dawida ulituj się nade mną!”. Piotr uwrażliwił nas na słuchanie Słowa, oraz na zaufanie w Jego działanie w konkretnym życiu.

Po świadectwie miało miejsce wystawienie Najświętszego Sakramentu, podczas którego mogliśmy konkretnie w medytacji i relacji podejść do usłyszanego słowa i to Słowo zaprosić do naszego życia.

Wieczór zakończyła modlitwa wstawiennicza, w której każdy indywidualnie mógł oddać Bogu swoje życie i serce.

Dziękujemy za obecność oraz zapraszamy już na kolejny Wieczór w Sercu Jezusa, który odbędzie się 4 stycznia 2019 r. o godzinie 19:30.