Galerie 2019 Newsy

Nabożeństwo z okazji Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu

Rzeszów: 28 stycznia 2019 r. w kościele farnym odbyło się nabożeństwo z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu. Obecni na nabożeństwie Żydzi odczytali nazwiska zamordowanych za pomoc niesioną Żydom na Podkarpaciu Polaków, a Polacy – imiona i nazwiska zamordowanych Żydów. Nabożeństwu przewodniczył bp Jan Wątroba.

Rzeszowskie obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu rozpoczęły się 23 stycznia. Przez kilka dni odbywały się prelekcje, warsztaty, pokazy filmowe i koncerty. Poniedziałkowe nabożeństwo w kościele farnym było jednocześnie częścią rzeszowskich obchodów Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce, który miał miejsce 17 stycznia.

Na nabożeństwie, razem z bp. Janem Wątrobą, modlili się, m.in.: ks. Jan Szczupak, proboszcz parafii farnej i ks. Marek Dzik, wykładowca teologii biblijnej w WSD w Rzeszowie oraz kilkunastu Żydów z Izraela, Holandii, Ukrainy, USA i Polski.

Biskup Wątroba, w słowach wprowadzenia, powiedział, że Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu uświadamia olbrzymią tragedię narodu żydowskiego w czasie II wojny światowej. „Ogółem w czasie II  wojny światowej na terenie państw Europy hitlerowcy zamordowali 5 894 716 osób pochodzenia żydowskiego, czyli 59 procent społeczności żydowskiej w Europie. Przypominamy o tym, aby ich ofiara nie poszła na marne i jednocześnie modlimy się za nich. 17 stycznia Kościół katolicki w Polsce obchodził Dzień Judaizmu.  Hasłem przewodnim tego dnia były słowa z księgi proroka Ozeasza: Nie przychodzę, żeby zatracać (Oz 11, 9). To dzięki Bożemu miłosierdziu możemy być ocaleni i na powrót zbliżyć się do Boga. Miłosierdzie to siła, która zwycięża wszystko, wypełnia serce miłością i przebaczeniem” – mówił hierarcha.

Kazanie wygłosił ks. Marek Dzik. „Tragedia Szoah, wymordowanie przez niemieckich nazistów niemal całej populacji Żydów mieszkających w Polsce, również w naszym mieście Rzeszowie, spowodowało straszną wyrwę w tym społeczeństwie. Wspominając Żydów, którzy tutaj mieszkali, nie sposób nie mówić o wyznawanej przez nich wierze, która stanowiła podstawę ich tożsamości religijnej, kulturalnej i narodowej. Tym bardziej, że wiara chrześcijańska wywodzi się z pnia żydowskiego” – przypomniał kaznodzieja.

Nawiązując do hasła Dnia Judaizmu ks. Dzik mówił o Bożym miłosierdziu na kartach Pisma Świętego. „Zbrodnicza ideologia nie tylko systemowo niszczyła życie tzw. untermenschów, ale także doprowadziła do zainfekowania ludzkich umysłów obłąkańczym myśleniem przesiąkniętym nienawiścią. Zło II wojny światowej rozlewało się jak potężna fala dlatego, że ludzie zapomnieli o Bogu, który jest miłością. (…) Wspominając trudne wydarzenia II wojny światowej chcemy, aby nigdy o nich nie zapomniano. Chcemy modlić się za ofiary i napełniać się nauką Jezusa Chrystusa, aby kochać wszystkich ludzi z świadomością, że skoro otrzymujemy przebaczenie i miłość Boga to sami musimy prezentować podobną postawę” – mówił ks. Dzik.

Po kazaniu odczytano imiona i nazwiska Polaków zamordowanych za pomoc niesioną Żydom oraz Żydów, którzy ponieśli śmierć wraz z nimi. Nazwy 60 miejscowości z terenu województwa podkarpackiego, w których doszło do zbrodni (od Biedaczowa w powiecie leżajskim po Żarówkę w powiecie mieleckim) przeczytał prof. Wacław Wierzbieniec, kierownik Zakładu Historii i Kultury Żydów w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Obecni na uroczystości Żydzi odczytali imiona i nazwiska zamordowanych Polaków, a Waldemar Szumny, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i Henryk Wolicki, przedstawiciel Urzędu Miasta Rzeszowa – imiona i nazwiska zamordowanych Żydów.

Biskup Wątroba zakończył nabożeństwo fragmentem modlitwy papieża Franciszka wypowiedzianą w Instytucie Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Jad Waszem 26 maja 2014 r. z słowami: „Daj nam łaskę, byśmy wstydzili się tego, co jako ludzie, jesteśmy w stanie uczynić, wstydzili się tego skrajnego bałwochwalstwa, wzgardzenia i zniszczenia naszego ciała, które z mułu uczyniłeś, które ożywiłeś tchnieniem życia. Nigdy więcej, Panie, nigdy więcej! Gdzie jesteś Adamie?. Oto jestem, Panie, z hańbą tego co człowiek, stworzony na Twój obraz i podobieństwo, był w stanie uczynić. Pamiętaj o nas w swoim miłosierdziu”.

Oprawę muzyczną podczas nabożeństwa zapewniła schola neokatechumenatu.

Po nabożeństwie na cmentarzu żydowskim przy al. Rejtana została odmówiona modlitwę za zmarłych – kadisz. W południe tytułu doctora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego otrzymał prof. Shimon Redlich, izraelski historyk, który jako dziecko przeżył Holocaust. Redlich od lat aktywnie działa na rzecz poprawy relacji polsko-żydowskich i ukraińsko-żydowskich.

Organizatorami Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu w Rzeszowie są m.in: Prezydent Miasta Rzeszowa, Kuria Diecezjalna w Rzeszowie, Zakład Historii i Kultury Żydów w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Rzeszowie, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Podkarpackie Kuratorium Oświaty, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. (tn)

Zdjęcia: tn