Galerie 2019 Newsy

Opłatek Uniwersytetu Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej, Studium Biblijnego Diecezji Rzeszowskiej, Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II w Diecezji Rzeszowskiej

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

W dniu 12 stycznia 2019 r. w budynku Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie przy ul. Witolda 11A odbyło się spotkanie opłatkowe Uniwersytetu Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej, Studium Biblijnego Diecezji Rzeszowskiej, Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II w Diecezji Rzeszowskiej.

Rozpoczęło się uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem JE Biskupa Rzeszowskiego Jana Wątroby. Wraz z nim celebrowali JM Ks. Rektor WSD Rzeszów Paweł Pietrusiak, Ks. prof. P. Mierzwa, opiekun wymienionych grup ks. M Dzik. Uroczystą oprawę muzyczną zapewnił chór Trzeciego Wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego „Cantilena”.W trakcie homilii Ksiądz Biskup nawiązując do nieodległej czasowo Uroczystości Objawienia Pańskiego oraz bieżącej Ewangelii wskazał na postawę trzech mędrców Kacpra, Melchiora i Baltazara oraz św. Jana Chrzciciela. Trzej pierwsi w swoim poszukiwaniu Jezusa kierowali się nie tylko ludzkim intelektem lecz także słowem Bożym, natomiast Jan Chrzciciel swoim życiem i głoszonym słowem wskazywał na Jezusa. Ksiądz Biskup zachęcił obecnych od przyjęcia podobnej postawy. Na koniec Mszy Św. przedstawiciele UTWDRz złożyli Pasterzowi Diecezji życzenia imieninowe.

Druga część opłatkowa rozpoczęła się od przemówienia Księdza Biskupa w trakcie którego życzył zebranym wielu łask Bożych, przede wszystkim zdrowia, nie tylko fizycznego lecz także duchowego, tak aby nie doświadczyć śmierci prowadzącej do utraty życia wiecznego. Po podzieleniu się opłatkiem i indywidualnym składaniu życzeń miała miejsce mała agapa w znacznej mierze własnoręcznie przygotowana przez Panie uczestniczące w opłatku.

Trzecia część to śpiew kolęd w wykonaniu wspomnianego chóru „Cantilena” pod batutą dyrygentki p. Bożeny Słowik. Zostały zaprezentowane rzadko słyszane kolędy w bardzo ciekawych aranżacjach. Nic dziwnego, że na zakończenie chór otrzymał mocne owacje.

Spotkania opłatkowe stanowią bardzo ważny element polskiej tradycji. Przyczyniają się do podtrzymania wiary, sprawiają, że regularne spotkania w ramach grup formacyjnych nabierają wymiaru osobowego, który skutkuje pogłębieniem braterskiej miłości.

Ks. dr M. Dzik