Galerie 2019 Newsy

Spotkanie kapelanów przed Światowym Dniem Chorego

17 stycznia 2019 r. kapelani szpitali i innych placówek medycznych spotkali się w centrali Caritas Diecezji Rzeszowskiej przed Światowym Dniem Chorego, który odbędzie się 11 lutego, w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Obecny na spotkaniu bp Jan Wątroba podziękował kapelanom za ofiarną służbę chorym i cierpiącym.

W spotkaniu uczestniczyło 32 kapelanów szpitali, domów pomocy społecznej i hospicjów. Zebrani wysłuchali referatu pt. „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Misja apostolstwa chorych we współczesnym świecie”, który zaprezentował ks. Wojciech Bartoszek z archidiecezji katowickiej, krajowy duszpasterz „Apostolstwa Chorych”. Ksiądz Bartoszek podkreślił rolę kapelanów w ewangelizacji chorych. „Duszpasterstwo chorych ma prowadzić do apostolstwa chorych. Z kolei apostolstwo chorych prowadzi do ścisłego zjednoczenia z cierpiącym i zmartwychwstałym Chrystusem. Misja kapłanów jest w tym prowadzeniu niezwykle istotna, bo nikt w niej nas nie zastąpi” – mówił duchowny.

W dalszej części ks. Władysław Jagustyn, wicedyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, zaprezentował Orędzie Ojca Świętego Franciszka na XXVII Światowy Dzień Chorego. Jego temat został zaczerpnięty z Ewangelii św. Mateusza: „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10, 8). W nawiązaniu do orędzia Ojca Świętego, ks. Jagustyn przedstawił doniosła rolę św. Matki Teresy w promocji bezinteresownych działań na rzecz najuboższych. Specjalnie dla chorych Caritas przygotowała okolicznościowy obrazek z wizerunkiem św. Matki Teresy z jej słowami: „Nie robię wielkich rzeczy, robię rzeczy małe, za to z wielką miłością”. Zgodnie z wolą papieża centralne obchody Dnia Chorego odbędą w Kalkucie.

W kolejnym punkcie zebrania omówiono udział bp. Jana Wątroby, bp. Kazimierza Górnego i bp. Edwarda Białogłowskiego w Światowym Dniu Chorego w ośrodkach na terenie diecezji rzeszowskiej. Biskupi w ciągu kilku dni odwiedzą kilkanaście placówek leczniczych i opiekuńczych. Centralna uroczystość odbędzie się 11 lutego w Sanktuarium Mati Bożej Rzeszowskiej o godz. 9.00.

W ostatniej części spotkania bp Wątroba podziękował kapelanom za ofiarną służbę chorym i cierpiącym. (tn)

Zdjęcia: www.caritas.rzeszow.pl