Galerie 2019 Newsy

Spotkanie opłatkowe członków Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

Wpisany przez Natalia Janowiec

Członkowie Akcji Katolickiej diecezji rzeszowskiej oraz członkowie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” spotkali się na tradycyjnym opłatku.

Spotkanie rozpoczęła uroczysta Msza święta w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Jaśle. Eucharystii przewodniczył biskup Edward Białogłowski. W koncelebrze uczestniczyli także ks. prałat Stanisław Potera (asystent diecezjalny Akacji Katolickiej), ks. Rafał Flak (dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej) oraz ks. Zbigniew Irzyk (dziekan dekanatu Jasło-Wschód, proboszcz parafii pw. WNMP w Jaśle).

Homilię wygłosił biskup Białogłowski. Podczas noworocznego kazania podkreślił, iż tegoroczne spotkanie członków Akcji Katolickiej diecezji rzeszowskiej oraz Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” ma miejsce w dniu szczególnym, w którym czcimy Niepokalane Serce Maryi – serce czyste, serce miłości, serce wierne i w pełni oddane Bogu. W nawiązaniu do pierwszych sobót miesiąca, biskup przypomniał zgromadzonym o kilku najważniejszych objawieniach Najświętszej Maryi Panny jako rzeczywistym dowodzie istnienia nieba i piekła. Kaznodzieja zaznaczył, iż serce każdego człowieka powinno zmierzać w stronę Boga, powinno stać się dla Niego mieszkaniem.

W dalszej części homilii biskup Edward wskazał na osobę bł. Marceliny Darowskiej, którą Kościół katolicki wspomina 5 stycznia. Współzałożycielka Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny była gorliwą wychowawczynią młodych ludzi. Przez całe swoje życie dążyła do otwartości ludzkich serc na miłość i obecność Boga. Z jej inicjatywy powstało kilkanaście szkół, dzięki którym wielu młodych ludzi rozpoczęło realizację swej drogi do świętości.

Po Eucharystii zebrani udali się do budynku Jasielskiego Domu Kultury, gdzie miała miejsce dalsza część spotkania. Trwając w radości Narodzenia Pańskiego wspólnie kolędowano oraz składano sobie wzajemne życzenia.

Fot. N.J