Galerie 2019 Newsy

Spotkanie opłatkowe gorlickiej rodziny parafialnej

Wpisany przez ks. Tomasz Gałuszka

19 i 20 stycznia b. roku Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy Parafii Narodzenia NMP w Gorlicach zorganizowało dwa spotkania opłatkowe. W sobotę spotkanie osób i grup posługujących w parafii, a w niedzielę spotkanie Seniorów.

Spotkanie grup i stowarzyszeń odbywa się co roku (od wielu lat) i integruje te osoby, które pragną w różnorodny sposób włączać się w życie parafii. Nadal wielu wiernych uważa, że Kościół święty to tylko kapłani. A przecież parafia winna być domem, wspólnotą, w którym można odnaleźć własne miejsce. Parafia jest wielką rodziną. Stąd każdy powinien czynić wszystko co możliwe dla jej duchowego rozwoju – zarówno kapłani jak i świeccy.

W dzisiejszym świecie często czujemy się samotni, a wspólnota daje szansę pogłębienia swojej wiary, pogłębienia relacji z Jezusem Chrystusem i z drugim człowiekiem. Stąd uważamy, że spotkania rodziny parafialnej są bardzo potrzebne. Pokazują one różnorodność charyzmatów działających dla dobra ogółu.

Aula Domu Katechetycznego wypełniła się „po brzegi” zarówno w sobotę a zwłaszcza w niedzielę podczas spotkania Seniorów. Przybywają oni na te spotkania imiennie zapraszani przez członków SRK.Od 25 lat SRK organizuje w naszej parafii spotkania dla seniorów: opłatkowe, patriotyczne czy też z innych okazji. Cieszą się one bardzo duża aprobatą.Seniorzy są przecież ważną częścią wspólnoty parafialnej. Ich życiowa mądrość idoświadczenie życiowe stanowią cenny skarb w rodzinie i parafii – niezbędny, aby patrzeć w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością. To oni modlą się za rodzinę, parafię i Ojczyznę.Niemało jest osób starszych, którzy poświęcają swój czas i talenty, jakimi obdarzył ich Bóg otwierając się na pomoc i wsparcie innych czy to w rodzinie, czy to na osiedlu lub w parafii. Patrzymy na osoby podeszłego wieku z miłością, wdzięcznością i wielkim poważaniem.Dziękujemy im przede wszystkim za świadectwo w rodzinie. Dziś bowiem są czasy, że dla młodych nie tyle potrzeba nauczycieli co świadków. Świadków przekonanych i przekonywujących. Słowo nie zawsze dociera, ale dobre świadectwo wcześniej czy później zaowocuje.

Po wspólnej modlitwie i odczytaniu fragmentu Ewangelii wszyscy przełamali się opłatkiem, składając sobie życzenia świąteczno-noworoczne.W spotkaniach tych uczestniczył ks. proboszcz Stanisław Ruszel, który podziękował za posługę i zaangażowanie grupom działających przy parafii, w tym Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich, które od lat troszczy się aby te spotkania się odbywały, aby było na nich „coś dla ciała i dla ducha”. W spotkaniach uczestniczyli też kapłani naszej parafii: ks. prałat Stanisław Górski, ks. kapelan Andrzej Więckowski, ks. Stanisław Ziajor i ks. Józef Buczyński.

Szczególnych przeżyć dostarczyły Jasełka – wystawione przez młodzież z ZS im. Jana Pawła II w Stróżówce. Urzekły one swoją oryginalnością i perfekcyjnym przygotowaniem, o co zadbały panie: Lidia Szydłowska, Bogusława Janek i Agnieszka Klara.

Urozmaiceniem był program słowno – muzyczny przygotowany przez grupę śpiewającą ze SRK (trzy pokolenia: babcie, mamy i wnuki), pozwalający jeszcze raz przeżywać tajemnicę CUDU BOŻEJ MIŁOŚCI. Program zawierał też fragmenty humorystyczne i bawił uczestników spotkania. Jak zawsze był poczęstunek przygotowany przez panie ze Stowarzyszenia. Piękny wystrój sali podkreślił wyjątkowość tego spotkania.

Warto i trzeba służyć drugiemu człowiekowi (i temu starszemu i temu młodszemu), którzy chętnie i licznie uczestniczą w organizowanych spotkaniach, by przeżyć miłe chwile i uśmiechnąć się do siebie nawzajem. Podziękowania i łzy wzruszenia były tego najlepszym dowodem.

Marta Przewor
Zdjęcia Marian Abram